12.09.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa DP WORLD a.д. Нoви Сaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈАНа основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-3018/7-19 од 11.09.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Ilirika Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «P&O PORTS FZE» Dubai, Emirates, даје понуду за преузимање акција издаваоца «DP WORLD» а.д. Нови Сад.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DP WORLD a.d. Novi Sad.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DP WORLD a.d. Novi Sad.pdf