30.06.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца RECREATOURS АD BЕОGRАD

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

RECREATOURS AD POZIV ZA SKUPŠTINU 31.07.2020..pdf