06.03.2018.

Измeнa пoнудe зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa AУTOВEНTИЛ a.д. Ужицe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ПОНУДЕ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «АУТОВЕНТИЛ» а.д. Ужице од 20.06.2017. године, на основу Одлуке Надзорног одбора издаваоца «АУТОВЕНТИЛ» а.д. Ужице од 31.01.2018. и 02.03.2018. године о измени понуде за стицање сопствених акција и захтева поднетог од стране члана «Intercity broker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да «АУТОВЕНТИЛ» а.д. Ужице, даје измену понуде за стицање сопсвених акција.

Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice.pdf