05.01.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BIGZ 1831 AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 559.548 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBIGBE47396, izdavaoca BIGZ 1831 AD BEOGRAD (MB: 17143611), usled statusne promene.