09.01.2020.

Обавештење о поништењу сопствених акција издаваоца АЛФА-ПЛАМ АД ВРАЊЕ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 17.480 акција издаваоца АЛФА-ПЛАМ АД ВРАЊЕ (МБ: 07137923), појединачне номиналне вредности од 6700,00 динара, CFI код ESVUFR и ISIN број RSALFAE34014, у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.