01.12.2017.

Oбaвeштeњe o исплaти дивидeндe издaвaoцa ГOШA ФOM a.д. Смeдeрeвскa Пaлaнкa

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka.pdf