05.01.2022.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa AД MD-EX Крaгуjeвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана „Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да је РАНКА МИЛОВАНОВИЋ из Крагујевца, покренула поступак принудног откупа акција издаваоца «АD MD-EX KRАGUЈЕVАC».

Prinudni otkup akcija izdavaoca AD MD-EX Kragujevac.pdf