16.05.2018.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa TOПOЛA УНИВEРЗAЛ a.д. Бaчкa Toпoлa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ» а.д. Бачка Топола од 24.06.2016. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ» а.д. Бачка Топола од 08.05.2018. године као и на основу поднетог захтева члана «Tandem Financial» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ТОПОЛА УНИВЕРЗАЛ» а.д. Бачка Топола, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola.pdf