01.02.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa TSM PROPERTY a.д. Срeмскa Mитрoвицa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je ЗОРАН ВУЈИЋ из Београда, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «TSM PROPERTY» а.д. Срeмскa Mитрoвицa.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TSM PROPERTY a.d. Sremska Mitrovica.pdf