10.01.2020.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца ГЗП ДОМ АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

bitan dogadjaj potpisan 10012020 GZP DOM.pdf