13.09.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za 91. vanrednu Skupstinu Banke od 13.09.2021.pdf