11.05.2018.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ЗMAJ a.д. Смeдeрeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-724/5-18 од 11.05.2018. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Dunav Stockbroker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «ПОРД» д.о.о. Београд, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ЗМАЈ» а.д. Смедерево.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca ZMAJ a.d. Smederevo.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ZMAJ a.d. Smederevo.pdf