14.05.2018.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ГП РAД-ЛAБУД a.д. Приjeпoљe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-1252/6-18 од 11.05.2018. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Војвођанска банка» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «ЛАБУД ПЛУС» д.о.о. Пријепоље, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ГП РАД-ЛАБУД» а.д. Пријепоље.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca GP RAD-LABUD a.d. Prijepolje.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GP RAD-LABUD a.d. Prijepolje.pdf