23.11.2020.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ПП ВOJВOДИНA a.д. Сoмбoр

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ПП ВОЈВОДИНА» а.д. Сомбор од 16.11.2020. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «ПП ВОЈВОДИНА » а.д. Сомбор од 19.11.2020. године као и на основу поднетог захтева члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ПП ВОЈВОДИНА » а.д. Сомбор, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP VOJVODINA a.d. Sombor.pdf