05.07.2019.

Обавештење члановима Централног регистра о извршеној исплати дивиденде издаваоца КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАЋЕНОЈ ДИВИДЕНДИ

У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара од 25.04.2019. године, Одлуке Извршног одбора од 19.06.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Dunav Stockbroker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 05.07.2019. године извршио исплату дивиденде издаваоца «КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, за 3.385 акционара у укупном нето износу 39.967.457,97 динара.