06.07.2018.

Обавештење о исплати дивиденде издаваоца КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара издаваоца Компаније «ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд од 26.04.2018. године, Одлуке Извршног одбора о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденде издаваоца Компаније «ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд од 04.07.2018. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Dunav Stockbroker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво Компанија «ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, врши исплату дивиденде власницима хартија од вредности дана 06.07.2018. године.