12.09.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ПД EРOЗИJA a.д. Вaљeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈАНа основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-3068/7-19 од 11.09.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Momentum Securities» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «КОМПАНИЈА ЈОВАНОВИЋ» д.о.о. Шабац, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ПД ЕРОЗИЈА» а.д. Ваљево.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PD EROZIJA a.d. Valjevo.pdf