07.09.2017.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa HALKBANK a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 4/0-32-3201/5-17 од 06.09.2017. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Halkbank» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «TURKIYE HALK BANKASI A.S.» Истанбул, Турска, даје понуду за преузимање акција издаваоца «HALKBANK» а.д. Београд.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HALKBANK a.d. Beograd.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca HALKBANK a.d. Beograd.pdf