29.11.2019.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca DNEVNIK a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za ponovljenu vanrednu sednicu.pdf