18.02.2021.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца TELEFONKABL AD BEOGRAD

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

Poziv za XXXI vanrednu sedicu Skupštine akcionara_potpisan.pdf