29.11.2019.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca IGM 5.oktobar a.d. Srpska Crnja

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «IGM 5. OKTOBAR» a.d. Srpska Crnja od 28.11.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «IGM 5. OKTOBAR» a.d. Srpska Crnja, daje ponudu za otuđenje sopstvenih akcija.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca IGM 5.oktobar a.d. Srpska Crnja.pdf