10.09.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara izdavaoca Komercijalna banka AD Beograd - 30.09.2019. godine.pdf