09.10.2018.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца КОЗАРА АД БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Beograd

Kozara poziv Skupstina 02.11.18P.pdf