29.11.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa БOРA КEЧИЋ-ATП a.д. Oбрeнoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-3435/13-19 од 29.11.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Mediolanum Invest» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «KONCERN SRBOEXPORT» д.о.о. Београд, Обреновац даје понуду за преузимање акција издаваоца «БОРА КЕЧИЋ-АТП» а.д. Обреновац.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca BORA KEČIĆ-ATP a.d. Obrenovac.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BORA KEČIĆ-ATP a.d. Obrenovac.pdf