11.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LOZNICAELEKTRO AD LOZNICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv za skupštinu akcionara Loznicaelektro -el.pot..pdf