19.11.2020.

Понуда за стицање сопствених акција издаваоца TOPOLA UNIVERZAL АД БАЧКА ТОПОЛА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈАУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца „TOPOLA UNIVERZAL“ а.д. Бачка Топола од 31.10.2019. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца „TOPOLA UNIVERZAL“ а.д. Бачка Тополa од 16.11.2020. године, као и на основу поднетог захтева члана „Tandem Financial“ a.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима, да акционарско друштво „TOPOLA UNIVERZAL“ а.д. Бачка Тополa, даје понуду за стицање сопствених акција.

AD TU.pdf