05.04.2021.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца АД РИБЊАК СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца АД РИБЊАК СУТЈЕСКА СУТЈЕСКА

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

Poziv za redovnu sednicu Ribnjak Sutjeska.pdf