13.04.2018.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ЗЛATИЦA a.д. Лaзaрeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Mediolanum invest» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ» д.о.о. Нови Сад, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ЗЛАТИЦА» а.д. Лазарево.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ZLATICA a.d. Lazarevo.pdf