06.02.2023.

Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca BPŠ BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „BPŠ BANKA“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima_99. vanredna sednica SK.pdf