09.08.2018.

Обавештење о поништењу акција у поседу акционара за издаваоца ИМЛЕК АД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ АКЦИЈА У ПОСЕДУ АКЦИОНАРА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 12.317 преференцијалних акција издаваоца ИМЛЕК АД (МБ: 07042701), појединачне номиналне вредности од 540,00 динара, CFI код EPNNNR, ISIN број RSIMLKE39474, у поседу акционара, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.