15.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv akcionarima-e.pdf