12.11.2021.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ПП MИЛETИЋ a.д. Сoмбoр

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана „M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да је «AGRI BUSINESS PARTNER» д.о.о. Сомбор, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ПП МИЛЕТИЋ» а.д. Сомбор.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor.pdf