12.11.2021.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «AGRI BUSINESS PARTNER» d.o.o. Sombor, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «PP MILETIĆ» a.d. Sombor.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor.pdf