10.08.2017.

Обавештење о извршеној исплати о року доспећа VII купона за I емисију дужничких финансијских инструмената, издаваоца ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Обавештење је достављено од агента емисије "Комерцијална банка" а.д. Београд

Obaveštenje O ISPLATI VII KUPONA.pdf