30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POTISJE PRECIZNI LIV AD ADA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

PPL poziv za skupštinu.pdf