CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI
ČLAN MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (Centralni registar hartija od vrednosti) zasniva svoje poslovanje na međunarodnim standardima. Ovo je potvrđeno članstvom Centralnog registra hartija od vrednosti u međunarodnoj organizaciji ANNA (Association of National Numbering Agencies) kao i drugim međunarodnim organizacijama (ECSDA, ISSA i EACH).

Međunarodna organizacija ANNA predstavlja skup svih međunarodno priznatih nacionalnih agencija koje su ovlašćene za dodelu CFI koda (Classification of Financial Instruments) i ISIN oznaka (International Securities Identification Number) svim emitovanim hartijama od vrednosti na svojoj teritoriji.

Svaki član međunarodne organizacije ANNA postaje istovremeno i njen akcionar, tako da i Centralni registar hartija od vrednosti dobija u vlasništvo jednu akciju pomenute organizacije kao i svi drugi njeni članovi.

Članstvo Centralnog registra hartija od vrednosti u ANNI je potvrđeno na Skupštini ove organizacije koja je održana 3. i 4. juna 2004. godine u Oslu, Norveška.

Kao punopravnom članu međunarodne organizacije ANNA Centralnom registru hartija od vrednosti dodeljen je jedinstveni identifikacioni prefiks za našu državu po kojem se sve hartije od vrednosti emitovane na teritoriji Srbije razlikuju od svih drugih hartija od vrednosti na inostranom tržištu.

U junu mesecu 2004. godine, Centralni registar hartija od vrednosti je postao član još jedne međunarodne organizacije – CEECSDA. Ovu organizaciju činili su predstavnici Centralnih registara Centralne i Istočne Evrope.

Centralni registar hartija od vrednosti je u julu 2004. godine postao član međunarodne organizacije ISSA – International Securities Services Association čije je sedište u Švajcarskoj i koja okuplja različite institucije od značaja za funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti.

20. Januara 2006. godine, Centralni registar hartija od vrednosti je postao članica evropske organizacije ECSDA (European Central Securities Depository Association), čije su članice Centralni registri zemalja Evropske Unije.

Septembra 2006. godine, Centralni registar hartija od vrednosti je postao članica evropske organizacije EACH (European Association of Central Counterparty Clearing Houses) u skladu sa standardima ove organizacije.

Centralni registar hartija od vrednosti kao članica pomenutih međunarodnih organizacija, svoje poslovanje vodi isključivo na osnovu međunarodnih principa i merila koji važe u međunarodnom okruženju.