Obaveštenje o obustavi postupka i obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - JNMV 07/2016 - Zdravstvene usluge
05.10.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti usluga obezbedenja
15.07.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka za zakup poslovnog prostora partija II
17.03.2015.