Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7761  
Obaveštenja na dan 16. okt 2017.
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca CINEOPTIC a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 13. okt 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 12. okt 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 12.10.2017. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "LOLA PROGRES" a.d. Raška-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 11. okt 2017.
VII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „ŠINVOZ" d.o.o. Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 10. okt 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac
 
Obaveštenja na dan 09. okt 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.10.2017. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "TEHNO-DUNAV" a.d. Kladovo-u stečaju