Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12419  
Obaveštenja na dan 31. jan 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PINKI ZEMUN AD U LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 30. jan 2023.
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “MARBLE IT” DOO NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI
Prestanak člansta „RBA BANKA“ a.d. Novi Sad (MB: 08277931) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti
 
Obaveštenja na dan 27. jan 2023.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca INDUSTRIJE OBUĆE BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JEDINSTVO AD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 26. jan 2023.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŠEĆERANA CRVENKA AD CRVENKA
 
Obaveštenja na dan 25. jan 2023.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ
 
Obaveštenja na dan 24. jan 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 24.01.2023. godine