Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8528  
Obaveštenja na dan 25. mar 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 25.03.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRPSKA BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara GRUPA UNIVEREXPORT TRGOPROMET AD SUBOTICA
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca "SOJAPROTEIN" a.d. Bečej
Prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara SOGAZ ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CHEMOS AD PALIĆ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIPD REČ NARODA AD POŽAREVAC
 
Obaveštenja na dan 22. mar 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd