Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10998  
Obaveštenja na dan 16. jun 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.06.2021. godine
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca JAA-AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VELPROM AD ALEKSINAC
 
Obaveštenja na dan 15. jun 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA PROGRES AD BEOGRAD
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SENTA-PROMET TP AD SENTA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVI DANI AD ČAČAK - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 14. jun 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.06.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOSONDA - FUNDIRANJE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 11. jun 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 11.06.2021. godine