Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12113  
Obaveštenja na dan 15. avg 2022.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PPT- HIDRAULIKA A.D. TRSTENIK
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KULATRANS AD KULA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET
 
Obaveštenja na dan 12. avg 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 11. avg 2022.
Obaveštenje o odluci o izdavanju akcija izdavaoca JS&O AD NOVO MILOŠEVO
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AD KRALJEVO
 
Obaveštenja na dan 10. avg 2022.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XVII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca TELEFONKABL AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AUTO KUĆA VOŽDOVAC AD BEOGRAD
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad