Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9523  
Obaveštenja na dan 24. jan 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 24.01.2020. godine
Prinudni otkup akcija izdavaoca EROZIJA a.d. Vladičin Han
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD VIZOR ENTERIJERI TEMERIN
 
Obaveštenja na dan 23. jan 2020.
Obaveštenje o Dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 22. jan 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 20. jan 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA KOMPRESOR BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. jan 2020.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „TINA“ Knjaževac
Prinudni otkup akcija izdavaoca BORA KEČIĆ - ATP a.d. Obrenovac
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGODRVO-HOLDING a.d. Beograd