Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8605  
Obaveštenja na dan 19. apr 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.04.2019. godine
 
Obaveštenja na dan 18. apr 2019.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice XII emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca "LOZNICAELEKTRO" a.d. Loznica
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara BETONJERKA AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara BORAC AD ŠURJAN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara RIBARSKO GAZDINSTVO AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. apr 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.04.2019. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca DUVAN AD SUBOTICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PRVA PETOLETKA-TRANSPORT" a.d. Trstenik-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 16. apr 2019.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca MINEL-RASTAVLJAČI a.d. Novi Pazar