Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12021  
Obaveštenja na dan 01. jul 2022.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca LASTA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 30. jun 2022.
Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende izdavaoca TERMIKA-BEOGRAD a.d. Beograd
Obaveštenje Odluke o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca HI PANONIJA AD PANČEVO