Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10552  
Obaveštenja na dan 05. mar 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZGOP AD NOVI SAD
Obaveštenje o prestanku članstva u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti za BDD Jorgić broker a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 04. mar 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JUGODISK AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 03. mar 2021.
Ispravka podataka o izdavanju 42. emisije korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING " DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 02. mar 2021.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK
 
Obaveštenja na dan 01. mar 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVI DOM-PROMET AD PANČEVO - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 26. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTNIK AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR GARANT AD BEOGRAD