Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13558  
Obaveštenja na dan 24. maj 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐOKIĆ-NTK AD KNJAŽEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FINTEL ENERGIJA A.D. BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JEDINSTVO-METALOGRADNJA AD SEVOJNO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRIVIT PEK AD VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BAG AD BAČKO GRADIŠTE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POTISJE PRECIZNI LIV AD ADA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALBUS AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEČEJSKA PEKARA AD BEČEJ