Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12563  
Obaveštenja na dan 31. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MORAVA AD POŽAREVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o izmeni o poziva za Skupštinu akcionara izdavaoca SREMPUT AD RUMA
V emisija korporativnih obveznica izdavaoca „MLEKARA ŠABAC“ AD ŠABAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOBODNA ZONA PIROT
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MSK AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROEXPORT AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 30. mar 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.03.2023. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIROČ AD KLADOVO