Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8444  
Obaveštenja na dan 20. feb 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT OPREMA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 19. feb 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "TIZ" a.d. Zemun - u likvidaciji
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRAĐEVINAR AD DEBELJAČA
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice XI emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 18. feb 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD PIROT
 
Obaveštenja na dan 14. feb 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.02.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "MB INTERTRANS" Lučani
 
Obaveštenja na dan 13. feb 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.02.2019. godine
 
Obaveštenja na dan 12. feb 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 12.02.2019. godine