Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12215  
Obaveštenja na dan 07. okt 2022.
Obaveštenje o nameri isplate dividende preferencijalnih akcija izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca UNIPROM a.d. Novi Pazar
 
Obaveštenja na dan 06. okt 2022.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi potvrde o rezidentnosti radi isplate dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o isplati razlike u ceni izdavaoca CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA a.d. Crvenka
Obaveštenje o isplati razlike u ceni izdavaoca ŠAJKAŠKA FABRIKA ŠEĆERA a.d. Žabalj
 
Obaveštenja na dan 05. okt 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA AD SEVOJNO
Izveštaj sa održane sednice skupštine akcionara izdavaoca MSK AD KIKINDA
 
Obaveštenja na dan 04. okt 2022.
II emisija korporativnih obveznica izdavaoca BORBENI SLOŽENI SISTEMI DOO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AK RADE KONČAR AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ODŽAČAR AD VRBAS