Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8268  
Obaveštenja na dan 16. nov 2018.
OBAVEŠTENJE U VEZI ISPLATE DIVIDENDE IZDAVAOCA PROEL AD BEOGRAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AIK BANKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. nov 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca KOZARA A.D. BANATSKO VELIKO SELO
 
Obaveštenja na dan 14. nov 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 13. nov 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR AD ZAJEČAR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
 
Obaveštenja na dan 09. nov 2018.
VIII emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" a.d. Beograd
Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd