Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10145  
Obaveštenja na dan 10. avg 2020.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VUNIL AD LESKOVAC
 
Obaveštenja na dan 07. avg 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŽITOSREM AD INĐIJA
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR
 
Obaveštenja na dan 06. avg 2020.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA ZEMUN ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NOVOSADSKI SAJAM AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 04. avg 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PIK SIRMIUM AD SREMSKA MITROVICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca WVP AD ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD