Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8333  
Obaveštenja na dan 07. dec 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAM AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRŽNICA AD SUBOTICA
 
Obaveštenja na dan 06. dec 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.12.2018. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE a.d. Vranje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice X emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ DOO Zrenjanin
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD KRIVA FEJA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VP ĆUPRIJA, ĆUPRIJA