Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13190  
Obaveštenja na dan 07. dec 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TIGAR A.D PIROT
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 06. dec 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.12.2023. godine
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca GOŠA FOM AD Smederevska Palanka
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija AD TEKSTIL LESKOVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PROEL AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 05. dec 2023.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TESLA AD PANČEVO – U STEČAJU
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA AD
Prinudni otkup akcija izdavaoca TRANSPORT-VOŽDOVAC AD Beograd