Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13399  
Obaveštenja na dan 12. apr 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EP SVETLOST AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 11. apr 2024.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 11.04.2024. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIP ZRENJANIN AD ZRENJANIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTOVENTIL AD UŽICE
 
Obaveštenja na dan 10. apr 2024.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SEME PRODUKT AD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 09. apr 2024.
Obaveštenje o Izveštaju održane vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „VEGA IT BETA “ DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 08. apr 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CENTROISTOK AD BOR
Obaveštenje o Izveštaju održane Skupštine akcionara izdavaoca INFORMATIKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ARIUS AD BEOGRAD - U STEČAJU