Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7364  
Obaveštenja na dan 09. dec 2016.
XVII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RUSKE SLOVO iz Ruskog Krstura
 
Obaveštenja na dan 08. dec 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V kupona za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO
Prinudni otkup akcija izdavaoca NOVI PAZAR-PUT a.d. Novi Pazar
 
Obaveštenja na dan 07. dec 2016.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca SLOGA a.d. Zrenjanin
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca EROZIJA a.d. Valjevo
 
Obaveštenja na dan 06. dec 2016.
VI emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" AD Beograd
 
Obaveštenja na dan 05. dec 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 05.12.2016. godine
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca Kompanija VOJVODINAPUT a.d. Subotica
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GRADAC FAVRO a.d. Kladovo