Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10027  
Obaveštenja na dan 03. jul 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUGA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŽITOPROMET AD ZAJEČAR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice III emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAKO CONSTRUCTION d.o.o. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐERDAP TURIST AD KLADOVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LASTA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAPID AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA ZEMUN ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE