Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8208  
Obaveštenja na dan 22. okt 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PEŠČARA AD SUBOTICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "DOŽA ĐERĐ" Bačka Topola
 
Obaveštenja na dan 19. okt 2018.
Obaveštenje o izveštaju nakon održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIROČ AD KLADOVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca UTP SRBIJA-TIS a.d. Zaječar
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BEKO" a.d. Beograd-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 18. okt 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IGM SLOGA AD POBRĐE, NOVI PAZAR
 
Obaveštenja na dan 17. okt 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "MAČKATICA" Surdulica
 
Obaveštenja na dan 16. okt 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIV anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD