Registar zaloga - stanje na prethodni dan

Matični broj Naziv izdavaoca


Izdavalac (matični broj) ISIN
A.D. MEDELA VRBAS (08155950) RSMEDLE07301
A.D. TAMNAVAPUT UB-U STEČAJU (07291582) RSTAMNE36193
A.D. VALJAONICA BAKRA (07606273) RSVBSEE87204
AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (07201788) RSZTZAE76419
AD AERODROM NIKOLA TESLA BGD (07036540) RSANTBE11090
AD AGROPROGRES TRADE U PR.LIK. (06752454) RSAPTBE61157
AD BUDUĆNOST NOVI SAD-U STEČ. (08115184) RSBDNSE90439
AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA (08058075) RSSAJKE10101
AD HAJDUČICA (08121893) RSHAJDE41229
AD MAGISTRALA BEOGRAD (09017259) RSMGSTE11838
AD MLEKARA ŠABAC (07171366) RSMLKSE89064
AD PEKARA BELA CRKVA (08236151) RSPEKAE77362
AD PK SOMBOR HOLDING CO N.SAD (08116504) RSPKSOE96108
AD VINO ŽUPA ZA PR.I PROM.VINA (07176074) RSVINOE27148
AD ZA POLJ.PR. FARMACOOP (08041997) RSFRMCE14386
AD ZOBNATICA BAČKA TOPOLA (08056951) RSZOCAE84389
AGRAR FRUIT AD-U STEČAJU (17422405) RSAGFBE91376
AGROBANAT AD PLANDIŠTE (08042918) RSAGBAE65710
AGROCOOP AD NOVI SAD- U STEČAJ (08040788) RSAGRCE82485
AGROSAVEZ T.P (08246149) RSAGSAE21394
AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) RSAIKBE36633  |  RSAIKBE79302
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD (20661283) RSAFBGE86087
ALBUS AD NOVI SAD (08196508) RSALBSE90611
ALFAPLAM AD (07137923) RSALFAE34014
ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) RSJUBME48945
ALUMIL YU INDUSTRY (17343521) RSALMLE30858
AMS OSIGURANJE A.D.O. (17176471) RSAMSOE55342  |  RSAMSOE64799
AQUATUS AD BEOGRAD (07043350) RSAQUAE17702
ARMATURE AD ALEKSANDROVAC (07624000) RSARALE71870
AROMA AD FUTOG U STECAJU (08023735) RSAROME51012


 
 
 
  • Pоdаci о zаlоžnоm prаvu upisаnоm prе 05.01.2023. gоdinе prеuzеti su iz bаzе pоdаtаkа Cеntrаlnоg rеgistrа i оd člаnоvа. Zа tаčnоst pоdаtаkа о zаlоžnоm prаvu оdgоvаrајu člаnоvi kојi su izvršili prеdmеtni upis.