Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2020. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 804.759.257.00 262 25.68
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 501.159.052.00 1785 15.99
3. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 440.291.958.00 31 14.05
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 389.556.993.00 389 12.43
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 341.165.537.00 1960 10.89
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 216.268.766.00 524 6.90
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 145.494.048.00 3424 4.64
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 70.380.966.00 109 2.25
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 59.210.546.00 412 1.89
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.661.027.00 21 1.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 692.045.726.00 156 22.08
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 480.254.040.00 490 15.33
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 397.807.223.00 93 12.69
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 345.819.490.00 395 11.04
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 277.201.950.00 1653 8.85
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 156.574.701.00 641 5.00
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 135.830.069.00 1362 4.33
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 105.250.921.00 361 3.36
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.078.520.00 438 3.26
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 98.219.228.00 173 3.13


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 380.107.876.64 211 34.70
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 239.292.000.00 106 21.84
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.405.300.00 1281 19.48
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 108.735.894.00 139 9.93
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 83.191.980.00 67 7.59
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 60.932.200.00 81 5.56
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 9.167.474.00 64 0.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 671.400.00 21 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 367.368.515.06 319 33.53
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 249.683.391.60 5 22.79
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 174.810.362.20 130 15.96
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.105.334.50 104 6.40
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 58.548.248.88 15 5.34
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 54.811.197.92 1142 5.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.444.850.34 17 3.97
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 23.048.297.00 27 2.10
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 10.094.412.22 35 0.92
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.540.664.00 12 0.87


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.133.087.498.20 3505 69.42
2. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 456.590.108.56 10 14.86
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 269.205.071.57 2 8.76
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.177.820.00 203 2.54
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.006.333.06 4 1.79
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 33.019.785.89 131 1.07
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 23.087.375.32 178 0.75
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.567.072.37 7 0.31
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.055.200.00 231 0.16
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.718.478.94 53 0.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.582.788.454.12 1313 51.51
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 487.900.960.56 16 15.88
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 433.316.440.06 2 14.10
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 235.649.193.96 20 7.67
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 116.864.478.13 2170 3.80
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 46.237.378.00 4 1.50
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 39.378.500.34 164 1.28
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.302.591.54 102 0.95
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.090.054.09 76 0.78
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 20.799.136.82 156 0.68


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 60.235.724.874.22 24 27.88
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.150.220.528.96 28 13.96
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.018.878.229.87 17 13.90
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.890.938.224.28 8 12.91
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.935.305.000.00 1 6.91
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.589.818.759.00 21 6.29
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.613.723.417.75 5 3.99
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.553.472.998.15 23 3.96
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 5.295.257.353.17 6 2.45
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.557.119.050.00 1 1.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 216.034.075.898.84 161 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 307.382.590.000.00 20 26.82
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 183.181.240.000.00 12 15.98
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.778.580.000.00 14 13.07
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 125.360.170.000.00 24 10.94
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 105.704.990.000.00 18 9.22
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 76.460.800.000.00 18 6.67
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 71.854.090.000.00 10 6.27
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 51.529.040.000.00 21 4.50
9. EUROBANK A.D. (17171178) 27.741.810.000.00 7 2.42
10. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 26.203.945.600.00 20 2.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.120.000.000.000.00 166 97.71
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.800.000.000.00 1 0.85
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.116.000.000.00 1 0.36
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.642.660.000.00 7 0.32
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.606.890.000.00 7 0.31
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.999.995.600.00 1 0.26
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.078.000.000.00 1 0.09
8. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 568.400.000.00 1 0.05
9. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 392.000.000.00 1 0.03