Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.155.273.690.00 2 44.36
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.567.810.952.00 4484 13.49
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.221.971.825.00 826 10.51
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.166.595.697.00 786 10.04
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 492.009.177.00 3914 4.23
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 482.325.349.00 1490 4.15
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.669.665.00 3215 3.12
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 302.012.330.00 114 2.60
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 186.551.282.00 5659 1.61
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 140.849.385.00 888 1.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.235.785.752.00 559 53.66
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 894.092.781.00 453 7.69
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 736.586.964.00 2198 6.34
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 519.318.163.00 11 4.47
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 513.062.068.00 1715 4.41
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 398.099.929.00 639 3.43
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 366.834.608.00 2919 3.16
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 348.393.631.00 12287 3.00
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 326.271.387.00 574 2.81
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 283.904.906.00 1373 2.44


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 592.255.655.00 238 29.52
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 574.606.666.26 528 28.64
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 272.150.262.00 412 13.56
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 229.832.276.00 204 11.46
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 6.38
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 78.264.246.00 130 3.90
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 65.305.980.00 204 3.25
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.436.014.76 27 1.47
9. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 12.381.462.18 516 0.62
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.407.751.00 13 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 508.161.521.14 183 25.33
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 250.084.580.26 121 12.46
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 224.130.246.24 337 11.17
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 160.325.102.38 326 7.99
5. TEZORO BROKER AD (17417606) 149.458.569.00 2 7.45
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.724.160.00 238 6.81
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 134.799.038.78 36 6.72
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 110.702.172.22 299 5.52
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 45.110.303.42 93 2.25
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 37.815.025.80 108 1.88


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.760.420.867.34 269 52.00
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.059.386.355.29 5 22.79
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.606.865.771.94 130 20.01
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 990.957.609.63 8306 1.13
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.819.386.40 3 1.07
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 700.568.823.48 530 0.80
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 554.774.922.11 9 0.63
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 428.597.078.97 199 0.49
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 277.198.969.65 1 0.31
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 219.205.671.08 913 0.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.063.315.999.28 544 52.34
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.015.208.073.58 108 22.74
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.608.193.437.94 7 20.01
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.480.353.168.18 7 1.68
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 720.791.238.63 1632 0.82
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 663.556.565.06 3872 0.75
7. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 529.047.970.15 238 0.60
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 270.873.292.45 1084 0.31
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 97.557.830.57 547 0.11
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 90.543.110.00 6 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 84.067.215.777.49 77 32.43
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 41.718.837.628.29 76 16.10
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.904.778.236.00 13 10.38
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 21.780.229.253.58 20 8.40
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.764.960.653.72 24 8.40
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.011.168.275.54 28 5.79
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 4.84
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.055.591.474.00 4 3.11
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.018.276.581.99 5 2.71
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.769.912.850.00 10 1.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 259.188.872.600.80 311 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 603.164.580.000.00 29 31.16
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 216.978.700.000.00 26 11.21
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 199.487.400.000.00 26 10.30
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 151.447.560.000.00 31 7.82
5. EUROBANK A.D. (17171178) 134.698.860.000.00 24 6.96
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 128.911.780.000.00 33 6.66
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 103.989.920.000.00 25 5.37
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 98.509.540.000.00 36 5.09
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 83.873.000.000.00 32 4.33
10. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 74.427.700.000.00 35 3.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.936.000.000.000.00 395 100.00