Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2022. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 383.407.242.00 659 35.18
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 279.430.212.00 2032 25.64
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 170.200.000.00 1 15.62
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 85.854.253.00 1217 7.88
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 37.928.804.00 153 3.48
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.896.898.00 324 2.28
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.828.265.00 168 1.82
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 19.278.065.00 85 1.77
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 16.857.824.00 84 1.55
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.430.840.00 164 1.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 322.895.702.00 828 29.63
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 307.833.217.00 567 28.25
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 114.999.705.00 294 10.55
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 97.339.528.00 715 8.93
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 75.284.614.00 363 6.91
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 67.520.961.00 2017 6.20
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.988.624.00 73 4.22
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 23.813.462.00 132 2.19
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.176.847.00 94 0.57
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 5.178.017.00 33 0.48


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 461.445.500.00 13 70.52
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 90.219.000.00 6 13.79
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.672.732.55 77 4.69
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 22.780.000.00 31 3.48
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.509.574.78 411 3.44
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.339.000.00 14 2.96
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.542.715.00 32 0.54
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.380.160.00 50 0.52
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 435.000.00 18 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 477.662.575.00 6 73.00
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 92.939.711.30 207 14.20
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 35.519.890.89 32 5.43
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.123.193.93 13 1.55
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.536.193.11 119 1.30
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.926.234.77 73 1.21
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 7.254.906.96 135 1.11
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.120.372.35 33 1.09
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.011.000.00 3 0.46
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.829.773.95 8 0.43


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.873.981.918.98 2 51.87
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.939.125.386.00 6 33.63
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.238.396.145.04 68 6.88
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.273.149.480.91 11 3.91
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 441.269.373.11 19 1.36
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 398.422.091.20 29 1.22
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 294.319.994.00 23 0.90
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 44.264.282.59 855 0.14
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 12.949.235.00 8 0.04
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.328.139.55 222 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 16.865.630.268.98 1 51.85
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 10.938.483.300.00 1 33.63
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.404.206.447.15 29 7.39
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.328.859.907.34 29 4.09
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 530.082.505.04 6 1.63
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 107.087.980.00 3 0.33
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 75.457.611.86 19 0.23
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 70.763.398.12 102 0.22
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.409.913.20 4 0.11
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 35.216.753.51 11 0.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.612.028.290.00 5 22.10
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.237.035.572.12 12 21.23
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.514.470.000.00 2 19.57
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.068.585.361.73 12 13.95
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.016.900.000.00 1 11.53
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.913.348.444.00 7 4.40
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.297.265.572.76 6 2.98
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.000.000.000.00 1 2.30
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 473.340.742.00 3 1.09
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 249.350.000.00 2 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 43.501.546.264.61 52 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 307.638.280.000.00 12 22.35
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 236.972.990.000.00 11 17.22
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 160.862.230.000.00 15 11.69
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 92.515.650.000.00 17 6.72
5. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 90.756.999.949.24 31 6.59
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 81.071.170.000.00 9 5.89
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 66.433.740.000.00 7 4.83
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.858.670.000.00 7 4.13
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 56.748.630.000.00 16 4.12
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 51.227.540.000.00 11 3.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.285.670.000.000.00 186 93.41
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 33.480.979.149.24 15 2.43
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.520.009.000.00 3 1.42
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 14.125.007.200.00 3 1.03
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.000.004.600.00 1 0.58
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.998.000.000.00 2 0.36
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.900.000.000.00 1 0.36
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.920.000.000.00 2 0.28
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 686.000.000.00 2 0.05
10. MOBI BANKA AD (17138669) 588.000.000.00 1 0.04