Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.371.259.121.00 12854 23.46
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 819.095.729.00 8230 14.02
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 599.381.701.00 838 10.26
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.128.740.00 14 10.24
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 522.493.711.00 2070 8.94
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 451.545.867.00 1238 7.73
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 303.628.124.00 370 5.20
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 205.802.371.00 717 3.52
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 194.920.230.00 1364 3.34
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 165.100.590.00 3970 2.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 786.607.912.00 4352 13.46
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 779.159.767.00 415 13.33
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 685.018.243.00 830 11.72
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 605.104.534.00 9 10.35
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 444.334.763.00 2054 7.60
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 391.745.259.00 827 6.70
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 319.638.504.00 3258 5.47
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 299.322.552.00 664 5.12
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 288.543.235.00 108 4.94
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 266.254.187.00 3128 4.56


Preuzimanje akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.736.145.882.00 2608 76.75
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.343.037.00 79 9.01
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 313.382.375.30 1413 8.79
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 103.797.427.16 137 2.91
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 63.367.324.51 422 1.78
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.096.391.50 90 0.40
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 0.12
8. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 0.09
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.054.400.00 3 0.06
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 717.295.255.00 700 20.12
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 696.453.361.62 999 19.54
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 381.149.516.86 7 10.69
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 361.309.048.06 883 10.13
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 352.890.439.00 57 9.90
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 190.874.053.64 660 5.35
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 178.740.653.38 406 5.01
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 92.709.610.00 12 2.60
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 85.762.134.52 382 2.41
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 75.972.979.00 26 2.13


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.871.863.31 117 54.16
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.264.739.060.00 324 21.23
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 472.866.576.77 76 7.94
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 284.669.814.00 180 4.78
5. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 2.64
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.985.849.21 69 2.52
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 95.039.425.07 289 1.60
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 89.417.564.36 36 1.50
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.964.316.00 80 1.07
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.602.545.43 399 1.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.232.854.140.50 15 54.28
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.151.612.562.34 76 19.33
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 608.886.956.25 15 10.22
4. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 218.825.737.88 8 3.67
5. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 2.59
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 148.622.908.20 147 2.50
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 73.410.572.29 160 1.23
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 57.338.510.49 669 0.96
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 57.242.229.41 27 0.96
10. SBD BROKER A.D. SUBOTICA (08724792) 48.720.000.00 45 0.82


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.080.387.428.04 60 30.92
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.906.824.372.80 12 13.65
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 14.997.272.487.66 57 10.29
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.012.824.010.67 23 8.93
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.045.615.719.87 12 6.20
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 7.049.019.363.56 8 4.83
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.371.157.550.04 24 4.37
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.339.483.400.00 7 3.66
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.091.855.981.59 4 3.49
10. EUROBANK A.D. (17171178) 3.644.035.200.00 4 2.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 145.801.030.218.32 282 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 411.232.360.000.00 29 25.03
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 289.970.360.000.00 33 17.65
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 166.164.830.000.00 30 10.12
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 93.952.830.000.00 15 5.72
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 77.200.000.000.00 30 4.70
6. EUROBANK A.D. (17171178) 72.873.470.000.00 30 4.44
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 72.467.720.000.00 29 4.41
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 65.900.000.000.00 23 4.01
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 58.552.540.000.00 16 3.56
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 50.692.040.000.00 22 3.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.642.719.000.000.00 555 100.00