Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 424.163.186.00 792 36.50
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 408.360.628.00 189 35.14
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.323.678.00 1481 9.41
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.080.919.00 302 4.05
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 45.884.732.00 6 3.95
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 24.720.000.00 1 2.13
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.381.306.00 189 1.75
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.838.919.00 799 1.71
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 19.031.287.00 46 1.64
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.664.085.00 87 1.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 349.193.798.00 20 30.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 315.172.929.00 171 27.12
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 151.805.240.00 669 13.06
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 65.239.633.00 86 5.61
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 58.240.000.00 451 5.01
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.873.052.00 144 4.12
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.484.131.00 307 3.57
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 40.885.187.00 84 3.52
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 22.589.620.00 2271 1.94
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 18.365.165.00 60 1.58


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.447.900.00 272 54.81
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.191.760.00 88 35.62
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.109.360.00 5 9.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.261.250.00 91 33.35
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 25.472.000.00 94 30.06
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.891.100.00 11 10.49
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.510.000.00 68 8.86
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.959.410.00 28 4.67
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.755.500.00 20 3.25
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.222.400.00 28 2.62
8. EUROBANK A.D. (17171178) 1.967.900.00 4 2.32
9. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.879.370.00 7 2.22
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 925.560.00 4 1.09


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 520.361.245.64 5 51.26
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 280.895.495.27 62 27.67
3. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 115.657.260.15 2 11.39
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.101.123.39 2 5.13
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 34.125.390.00 1666 3.36
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.003.354.83 72 0.89
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.073.000.00 1 0.11
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 793.365.00 1 0.08
9. EUROBANK A.D. (17171178) 481.715.58 6 0.05
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 418.788.77 1 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 535.006.091.30 150 52.71
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 209.557.594.54 193 20.64
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 115.668.998.12 3 11.40
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 54.758.330.48 42 5.39
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 46.796.441.75 386 4.61
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 20.095.054.48 106 1.98
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.500.782.81 170 1.82
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.707.138.84 28 0.27
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.041.128.72 29 0.20
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.639.980.00 168 0.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 18.895.832.091.29 27 17.53
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.521.611.660.00 8 16.26
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.016.866.326.90 15 13.01
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 12.953.684.411.98 12 12.02
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 11.63
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.037.974.942.82 13 11.17
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.126.806.046.86 3 5.68
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.680.042.700.54 12 4.34
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.498.863.000.00 2 1.39
10. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 1.203.301.600.00 2 1.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 107.775.833.407.73 120 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 76.600.000.000.00 5 28.80
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.200.000.000.00 3 11.73
3. EUROBANK A.D. (17171178) 25.546.100.000.00 6 9.60
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.914.890.000.00 3 8.99
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 20.779.550.000.00 7 7.81
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.600.000.000.00 4 6.99
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.000.000.000.00 5 5.64
8. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 10.800.000.000.00 5 4.06
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.190.070.000.00 4 3.83
10. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 7.408.440.000.00 5 2.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 266.000.000.000.00 69 100.00