Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.155.273.690.00 2 49.18
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.274.933.992.00 3575 12.16
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.163.457.923.00 634 11.10
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 937.346.072.00 424 8.94
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 396.554.830.00 1301 3.78
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.669.665.00 3215 3.46
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 298.152.205.00 2355 2.84
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 291.035.655.00 99 2.78
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 152.860.260.00 4762 1.46
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 121.977.324.00 685 1.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.970.318.592.00 483 56.96
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 881.766.311.00 434 8.41
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 519.318.163.00 11 4.95
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 498.762.354.00 1423 4.76
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 359.270.797.00 475 3.43
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 319.895.248.00 10188 3.05
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 310.828.724.00 928 2.97
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 303.337.041.00 2305 2.89
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 283.904.906.00 1373 2.71
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 270.538.670.00 420 2.58


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 592.255.655.00 238 47.84
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 234.000.472.00 205 18.90
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 10.35
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 104.082.955.00 388 8.41
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 78.264.246.00 130 6.32
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 65.305.980.00 204 5.28
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.315.876.00 192 1.08
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.407.751.00 13 0.76
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.109.360.00 5 0.66
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.611.910.00 3 0.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 161.577.141.80 328 13.05
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.849.975.00 176 12.11
3. TEZORO BROKER AD (17417606) 149.458.569.00 2 12.07
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.724.160.00 238 11.05
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 134.764.338.00 34 10.89
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 91.965.903.00 130 7.43
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 88.637.844.00 276 7.16
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 56.845.439.00 92 4.59
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 36.272.888.00 31 2.93
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 35.954.331.00 1 2.90


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.058.196.355.29 4 48.15
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.606.865.771.94 130 42.27
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.307.207.65 1 2.26
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 749.901.479.63 2053 1.80
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 554.774.922.11 9 1.33
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 420.967.059.61 33 1.01
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 350.026.848.86 138 0.84
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 277.198.969.65 1 0.67
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 195.506.967.61 861 0.47
10. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 115.657.260.15 2 0.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.009.630.286.58 37 48.04
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.603.020.417.94 4 42.26
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.479.912.888.18 6 3.55
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 651.249.503.23 317 1.56
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 579.466.711.82 682 1.39
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 559.255.733.40 261 1.34
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 249.607.269.98 902 0.60
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 90.543.110.00 6 0.22
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 62.891.240.35 51 0.15
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 58.497.284.74 3 0.14


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 76.391.765.937.49 67 32.96
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 38.556.849.012.69 68 16.64
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.626.201.236.00 11 10.19
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 21.590.564.988.33 19 9.32
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.546.767.653.72 23 9.30
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.031.066.800.54 25 5.62
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 5.41
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.018.276.581.99 5 3.03
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.129.203.850.00 7 1.35
10. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 2.277.541.600.00 7 0.98

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 231.763.061.342.29 275 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 419.613.440.000.00 22 31.65
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 145.867.810.000.00 18 11.00
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 142.896.790.000.00 17 10.78
4. EUROBANK A.D. (17171178) 118.735.310.000.00 20 8.95
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 115.737.090.000.00 23 8.73
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.652.930.000.00 24 5.40
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 60.420.240.000.00 24 4.56
8. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 57.858.170.000.00 26 4.36
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 54.609.540.000.00 27 4.12
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 50.210.850.000.00 17 3.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.326.000.000.000.00 288 100.00