Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2023. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 532.665.568.00 1655 22.74
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 471.416.146.00 3627 20.12
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 446.212.946.00 2988 19.05
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 254.580.601.00 390 10.87
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 142.767.229.00 195 6.09
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 110.419.400.00 1 4.71
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 109.933.461.00 729 4.69
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 80.832.798.00 349 3.45
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.423.702.00 629 3.43
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 31.222.823.00 73 1.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 561.109.933.00 1705 23.95
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 343.179.383.00 521 14.65
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 266.929.268.00 1859 11.39
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 266.136.340.00 182 11.36
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 200.071.146.00 563 8.54
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 165.379.954.00 180 7.06
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 156.372.319.00 5483 6.67
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 142.061.164.00 196 6.06
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 108.666.009.00 248 4.64
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 92.564.514.00 89 3.95


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 134.045.643.90 50 25.35
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 119.662.166.00 246 22.63
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 94.435.888.85 1199 17.86
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 91.469.420.00 26 17.30
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 76.403.700.00 43 14.45
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.795.322.00 76 1.66
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.279.200.00 24 0.43
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.678.650.00 19 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 158.788.235.25 144 30.03
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 86.085.604.05 82 16.28
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 74.444.036.45 3 14.08
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 71.946.355.45 29 13.61
5. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 45.287.681.50 649 8.56
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 29.304.413.05 420 5.54
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.192.622.90 213 5.33
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.744.583.65 44 2.98
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.662.382.45 52 1.83
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.412.870.65 31 1.21


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.433.237.697.53 90 62.73
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 724.969.741.99 1260 18.69
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 193.661.515.56 282 4.99
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 153.463.012.40 1178 3.96
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 104.269.087.36 15 2.69
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 87.682.315.11 26 2.26
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 82.862.077.32 17 2.14
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 22.196.784.00 152 0.57
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.785.629.76 24 0.54
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 18.683.370.50 41 0.48

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.439.959.322.19 77 62.90
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 581.615.179.80 1521 14.99
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 137.638.198.89 33 3.55
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 134.023.566.92 75 3.46
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 117.300.790.60 197 3.02
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.097.666.44 196 2.01
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.401.214.22 20 1.58
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 56.423.152.32 28 1.45
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 48.184.504.05 150 1.24
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 40.984.974.94 28 1.06


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 30.316.314.217.64 21 19.36
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.936.303.900.00 4 17.84
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.450.405.517.20 31 14.98
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.870.251.962.04 31 14.61
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.239.623.709.06 39 7.82
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.359.624.602.45 20 7.26
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.931.595.841.00 6 6.34
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 8.155.008.670.14 12 5.21
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.810.169.000.00 3 1.79
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.461.813.600.00 8 1.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 156.555.616.206.73 184 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.841.706.960.000.00 35 15.84
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.689.532.570.000.00 35 14.53
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.649.005.840.000.00 35 14.18
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.215.750.000.000.00 34 10.46
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.008.125.760.000.00 35 8.67
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 999.784.740.000.00 34 8.60
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 870.000.000.000.00 34 7.48
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 655.199.540.000.00 34 5.64
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 604.063.720.000.00 35 5.20
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 410.678.430.000.00 34 3.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 11.625.000.000.000.00 566 100.00