Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.392.379.360.00 691 26.11
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.275.218.792.00 5257 23.91
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 494.649.304.00 13614 9.28
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 485.634.278.00 1419 9.11
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 200.078.296.00 3093 3.75
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 199.783.761.00 322 3.75
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 192.500.715.00 3027 3.61
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 190.578.027.00 1647 3.57
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 172.856.835.00 164 3.24
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 149.806.450.00 897 2.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.647.659.716.00 900 30.90
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.601.989.962.00 226 30.04
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 389.761.363.00 2876 7.31
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 328.339.159.00 2797 6.16
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 294.864.639.00 12 5.53
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 231.714.668.00 2409 4.35
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 130.861.785.00 553 2.45
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 118.465.123.00 1516 2.22
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 113.887.704.00 576 2.14
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 106.789.410.00 31665 2.00


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 282.596.576.00 792 47.87
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 122.525.900.00 43 20.76
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 60.085.467.38 7 10.18
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.895.620.07 3 9.98
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.305.200.00 23 5.13
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.961.211.20 94 4.23
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.721.073.75 24 1.14
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.995.652.22 36 0.51
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 729.600.00 3 0.12
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 497.400.00 8 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 177.739.281.22 706 30.11
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 134.692.901.00 114 22.82
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 66.621.910.86 5 11.29
4. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 59.165.011.42 2 10.02
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 58.381.156.14 42 9.89
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.258.224.37 68 3.60
7. EUROBANK A.D. (17171178) 20.134.798.00 13 3.41
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.264.200.00 3 2.59
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.158.460.00 4 1.89
10. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 8.137.810.00 8 1.38


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.126.478.631.35 1 35.81
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.494.030.020.55 454 25.16
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 857.717.383.19 158 14.44
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 722.368.110.73 1382 12.16
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 253.801.843.95 176 4.27
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 203.838.976.57 558 3.43
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 111.264.396.60 94 1.87
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 63.534.020.24 383 1.07
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.855.809.39 46 0.62
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.787.404.35 200 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 35.81
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.476.413.601.00 3 24.86
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 733.421.142.09 1 12.35
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 327.046.405.08 749 5.51
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 298.777.075.02 417 5.03
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 191.007.675.08 263 3.22
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 171.279.759.18 161 2.88
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 109.878.087.49 14 1.85
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 91.934.000.00 3 1.55
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 81.948.052.75 243 1.38


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.775.093.515.55 104 41.85
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 38.400.792.255.22 43 16.78
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 16.653.040.479.04 60 7.28
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.919.104.628.42 13 6.96
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.222.268.861.64 19 5.78
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.097.656.214.06 32 5.72
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.372.296.797.75 28 4.10
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.927.149.539.66 5 2.59
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.796.468.992.80 5 2.10
10. EUROBANK A.D. (17171178) 3.480.275.700.00 1 1.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 228.868.081.364.07 359 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 370.700.450.000.00 26 19.61
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 281.797.910.000.00 33 14.91
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 221.693.020.000.00 34 11.73
4. EUROBANK A.D. (17171178) 221.419.730.000.00 35 11.71
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 175.274.350.000.00 32 9.27
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 90.040.320.000.00 21 4.76
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 90.000.000.000.00 22 4.76
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 85.218.110.000.00 14 4.51
9. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 73.800.000.000.00 31 3.90
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 60.047.840.000.00 35 3.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.890.450.000.000.00 510 100.00