Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 187.005.180.00 4959 18.93
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 182.586.590.00 3707 18.48
3. TEZORO BROKER AD (17417606) 150.690.058.00 65 15.25
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 89.836.123.00 588 9.09
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 86.836.701.00 227 8.79
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.514.620.00 1206 5.52
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 44.507.528.00 277 4.51
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 43.230.338.00 39 4.38
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.057.584.00 3025 4.05
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 22.932.926.00 172 2.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 261.023.710.00 355 26.42
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 208.008.883.00 1005 21.06
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 117.405.663.00 761 11.88
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 103.132.111.00 231 10.44
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 50.834.925.00 424 5.15
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 48.304.322.00 547 4.89
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.318.701.00 295 4.79
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 39.522.265.00 13406 4.00
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 34.868.735.00 66 3.53
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 16.177.480.00 163 1.64


Preuzimanje akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.895.620.07 3 74.07
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.190.000.00 10 15.33
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.048.961.25 11 5.09
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.995.652.22 36 3.77
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.385.500.00 5 1.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 58.652.510.86 2 73.76
2. EUROBANK A.D. (17171178) 7.053.150.00 3 8.87
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.349.860.29 17 6.73
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.206.159.26 12 5.29
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.711.067.22 20 2.15
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 712.300.00 2 0.90
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 631.754.77 4 0.79
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 524.465.00 2 0.66
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 452.200.00 1 0.57
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 200.000.00 1 0.25


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 93.096.158.61 104 46.35
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.677.250.04 51 17.27
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 33.795.043.50 1 16.83
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 29.673.888.91 46 14.77
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.932.720.00 15 3.45
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.122.056.00 4 0.56
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 785.247.68 70 0.39
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 752.460.80 89 0.37
9. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 9.900.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 45.855.000.00 1 22.83
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 35.296.037.80 3 17.57
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 26.331.984.60 10 13.11
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 18.011.952.00 8 8.97
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.303.450.00 2 6.13
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.540.420.00 6 4.75
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.423.786.97 41 4.69
8. HALKBANK - broker (17601093) 8.194.275.36 23 4.08
9. GALENIKA BROKER A.D. ZEMUN (17098748) 6.920.299.25 2 3.45
10. DIL BROKER AD BEOGRAD (17249959) 5.540.333.56 8 2.76


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.465.030.262.67 41 47.76
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.255.924.000.00 9 12.12
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 6.500.292.704.80 20 8.51
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.710.430.500.00 5 7.48
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.204.676.084.16 11 6.82
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.062.715.000.00 3 6.63
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.309.091.400.00 2 3.02
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.759.176.332.20 2 2.30
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.394.871.457.87 5 1.83
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 866.802.707.35 4 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 76.356.132.553.45 113 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 98.500.000.000.00 8 23.47
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.050.000.000.00 5 15.50
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 61.000.000.000.00 7 14.54
4. EUROBANK A.D. (17171178) 44.086.960.000.00 9 10.51
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.374.070.000.00 8 7.24
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 26.000.000.000.00 6 6.20
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 14.900.000.000.00 8 3.55
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 14.300.000.000.00 9 3.41
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 13.000.000.000.00 3 3.10
10. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 11.300.000.000.00 6 2.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 419.600.000.000.00 123 100.00