Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2024. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 121.754.669.00 238 56.93
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 25.736.608.00 80 12.03
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.818.749.00 443 11.60
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.846.149.00 16 6.47
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.613.126.00 51 6.37
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.462.832.00 53 3.96
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.000.000.00 2 0.94
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.297.860.00 31 0.61
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.280.076.00 29 0.60
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.060.005.00 50 0.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 128.731.081.00 264 60.19
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 33.894.925.00 57 15.85
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.798.181.00 72 10.19
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.444.728.00 104 7.22
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.540.354.00 405 3.06
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.650.374.00 10 1.24
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.865.240.00 43 0.87
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.450.850.00 12 0.68
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 857.812.00 11 0.40
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 639.249.00 16 0.30


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 223.367.570.80 2 67.62
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 82.124.990.00 33 24.86
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.855.782.34 20 6.01
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.522.600.00 28 1.07
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 902.300.00 507 0.27
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 424.200.00 8 0.13
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 135.800.00 5 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 223.367.570.80 2 67.62
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 82.631.608.88 45 25.01
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.770.363.46 14 5.38
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.431.300.00 28 1.04
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.592.300.00 2 0.48
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 842.000.00 468 0.25
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 352.500.00 4 0.11
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 162.900.00 6 0.05
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 95.400.00 6 0.03
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 62.300.00 1 0.02


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.417.108.613.00 9 24.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.885.837.100.00 13 14.66
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.571.113.042.00 9 14.20
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.349.247.527.30 9 13.87
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.522.712.544.45 2 12.64
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.473.095.000.00 2 11.09
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.128.024.050.00 1 4.64
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.494.619.000.00 1 2.22
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.021.508.031.40 5 1.52
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 533.792.500.00 1 0.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 67.414.138.768.15 53 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 367.333.330.000.00 5 14.58
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 331.817.910.000.00 5 13.17
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 321.566.670.000.00 5 12.76
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 316.962.030.000.00 5 12.58
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 289.563.450.000.00 5 11.49
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 176.000.000.000.00 5 6.98
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 152.100.000.000.00 5 6.04
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 104.364.730.000.00 5 4.14
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 99.184.080.000.00 5 3.94
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 96.987.340.000.00 5 3.85

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.520.000.000.000.00 90 100.00