Učešće članova CRHoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 568.056.333.00 2920 33.40
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 494.248.326.00 233 29.06
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 145.411.244.00 39 8.55
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 89.557.803.00 407 5.27
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 81.892.853.00 1938 4.81
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 68.925.853.00 26 4.05
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 58.620.268.00 311 3.45
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.237.825.00 1739 3.25
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 41.310.920.00 787 2.43
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 32.093.144.00 137 1.89

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 623.094.742.00 174 36.64
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 350.992.729.00 87 20.64
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 235.365.384.00 1217 13.84
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 103.744.697.00 202 6.10
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 100.707.830.00 320 5.92
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.323.673.00 122 3.37
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 45.150.000.00 4 2.65
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.043.742.00 656 2.59
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 33.537.085.00 705 1.97
10. ALPHA BANK SRBIJA A.D. (07736681) 26.508.004.00 133 1.56


Preuzimanje akcija
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.086.575.76 393 62.77
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.583.352.00 243 27.53
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 5.06
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 2.82
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 516.531.00 13 0.81
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 352.400.00 5 0.55
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 287.755.16 2 0.45

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 18.326.513.52 175 28.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.000.512.38 178 26.62
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.519.371.56 203 19.60
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.090.579.64 76 9.54
5. ALPHA BANK SRBIJA A.D. (07736681) 4.096.504.00 10 6.41
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.677.004.00 8 2.63
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.450.890.00 4 2.27
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.140.392.56 3 1.79
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 422.866.04 8 0.66
10. EUROBANK A.D. (17171178) 324.690.00 4 0.51


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.105.803.050.00 102 81.96
2. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 11.65
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.976.200.00 1 3.63
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.844.397.65 107 1.54
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.759.500.00 4 0.35
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.690.430.86 36 0.35
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.027.520.00 73 0.30
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 916.803.02 3 0.07
9. EUROBANK A.D. (17171178) 750.000.00 1 0.06
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 459.888.00 24 0.03

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.057.248.119.35 8 78.36
2. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 11.44
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 50.122.450.00 2 3.72
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 43.061.275.00 4 3.19
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 18.875.160.88 47 1.40
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.033.825.00 69 0.45
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.981.829.95 10 0.44
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.853.507.02 74 0.29
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.404.730.00 10 0.18
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.824.750.00 88 0.14


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.261.288.980.00 6 19.13
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.874.372.000.00 5 17.95
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 5.002.793.814.80 22 15.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.926.627.013.50 2 12.00
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.830.953.900.00 4 8.65
6. EUROBANK A.D. (17171178) 2.156.581.200.00 2 6.59
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.728.586.539.24 3 5.28
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.661.809.602.04 6 5.08
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.403.039.084.12 9 4.29
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 695.554.200.00 2 2.13

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.725.721.471.49 67 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 104.585.550.000.00 7 26.38
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 92.189.160.000.00 6 23.25
3. ALPHA BANK SRBIJA A.D. (07736681) 23.922.340.000.00 8 6.03
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 22.800.000.000.00 6 5.75
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 22.200.000.000.00 7 5.60
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.000.000.000.00 4 5.30
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.199.140.000.00 6 5.10
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 16.945.070.000.00 8 4.27
9. EUROBANK A.D. (17171178) 14.673.470.000.00 8 3.70
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.275.670.000.00 2 2.34

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 396.450.000.000.00 127 100.00