Učešće članova CRHoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 807.139.142.00 5015 25.59
2. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.073.740.00 13 18.96
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 548.315.961.00 299 17.38
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 296.156.515.00 677 9.39
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 169.298.586.00 3310 5.37
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 152.114.732.00 77 4.82
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 140.304.708.00 1003 4.45
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 104.216.766.00 2280 3.30
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 71.268.298.00 38 2.26
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 57.387.622.00 1377 1.82

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 632.016.416.00 302 20.03
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 595.021.784.00 3 18.86
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 473.495.841.00 160 15.01
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 339.234.966.00 1985 10.75
5. WISE BROKER (17252461) 187.182.938.00 30 5.93
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 163.017.685.00 672 5.17
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 144.793.835.00 351 4.59
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 129.353.889.00 1269 4.10
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 96.570.925.00 1286 3.06
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 91.315.557.00 225 2.89


Preuzimanje akcija
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 160.890.922.00 1007 68.84
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.826.575.76 404 21.75
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.424.051.16 21 4.03
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 1.78
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 1.38
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.054.400.00 3 0.88
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 0.77
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 829.900.00 14 0.36
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 516.531.00 13 0.22

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 77.071.982.56 4 32.97
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.190.006.56 456 16.77
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.662.759.64 314 13.55
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 24.480.480.52 251 10.47
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 20.078.249.38 200 8.59
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.518.169.12 114 4.07
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.640.000.00 1 3.70
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.269.230.00 104 1.83
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.205.974.00 13 1.80
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.739.586.04 40 1.17


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.182.131.050.00 172 61.62
2. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 454.147.135.77 75 23.67
3. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 8.20
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.400.900.00 2 2.78
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.038.816.78 118 1.36
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.902.600.00 6 1.04
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 12.020.325.65 68 0.63
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.791.803.02 11 0.30
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.759.500.00 4 0.25
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 890.178.74 1 0.05

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.058.138.298.09 9 55.16
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 512.923.290.77 8 26.74
3. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 8.04
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 54.547.150.00 3 2.84
5. SBD BROKER A.D. SUBOTICA (08724792) 48.720.000.00 45 2.54
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.720.750.00 93 1.03
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 19.689.359.88 49 1.03
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.382.560.40 78 0.59
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.832.653.50 34 0.41
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.193.449.78 19 0.37


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.448.879.970.00 7 17.18
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 6.387.215.321.00 26 17.02
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.875.655.517.30 6 15.66
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.239.270.283.00 3 13.96
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.830.953.900.00 4 7.54
6. EUROBANK A.D. (17171178) 2.156.581.200.00 2 5.75
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.728.586.539.24 3 4.61
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.661.809.602.04 6 4.43
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.470.077.904.87 3 3.92
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.403.039.084.12 9 3.74

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 37.531.083.219.36 77 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 157.976.430.000.00 11 25.93
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 133.848.280.000.00 12 21.97
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.699.140.000.00 11 7.34
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 39.800.000.000.00 11 6.53
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 39.100.000.000.00 12 6.42
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 34.162.340.000.00 13 5.61
7. EUROBANK A.D. (17171178) 26.873.470.000.00 13 4.41
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.000.000.000.00 4 3.45
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 17.275.670.000.00 5 2.84
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 16.945.070.000.00 8 2.78

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 609.130.000.000.00 208 100.00