Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.590.078.851.00 796 23.73
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.532.274.978.00 5498 22.87
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 861.450.577.00 17090 12.86
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 570.443.217.00 1500 8.51
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 300.837.941.00 3219 4.49
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 274.462.273.00 610 4.10
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 236.382.706.00 3750 3.53
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 217.474.138.00 1911 3.25
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 187.984.780.00 202 2.81
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 164.840.440.00 11836 2.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.236.730.148.00 1124 33.39
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.607.609.367.00 255 24.00
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 479.021.639.00 3699 7.15
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 397.926.534.00 3166 5.94
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 358.884.408.00 3518 5.36
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 294.866.539.00 13 4.40
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 275.122.073.00 740 4.11
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 195.852.414.00 738 2.92
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 152.690.029.00 2177 2.28
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 129.190.393.00 38811 1.93


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 817.608.821.00 343 52.02
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 324.241.829.00 914 20.63
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 160.158.687.38 9 10.19
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 122.525.900.00 43 7.80
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 70.142.996.07 248 4.46
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.648.101.25 64 1.95
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.961.211.20 94 1.59
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.876.916.00 9 0.69
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 9.300.395.40 121 0.59
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 729.600.00 3 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 869.770.665.86 9 55.34
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 214.578.607.30 858 13.65
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 163.698.928.50 418 10.42
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 73.409.701.60 86 4.67
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 61.075.389.13 158 3.89
6. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 59.165.011.42 2 3.76
7. EUROBANK A.D. (17171178) 23.631.929.00 23 1.50
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 17.173.936.00 7 1.09
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 15.061.971.77 85 0.96
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.870.539.00 63 0.82


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.127.220.416.15 9 25.92
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.494.030.020.55 454 18.20
3. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.183.293.728.51 6 14.42
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 975.138.378.33 397 11.88
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 745.930.913.47 1395 9.09
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 536.278.200.62 390 6.53
7. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 279.905.818.51 73 3.41
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 257.351.392.27 179 3.14
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 210.469.842.40 645 2.56
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 194.958.273.35 845 2.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 25.91
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.478.109.126.72 14 18.01
3. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.183.513.697.48 7 14.42
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 761.911.380.83 5 9.28
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 584.116.597.43 24 7.12
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 571.027.319.90 901 6.96
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 314.278.380.06 458 3.83
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 256.068.561.53 239 3.12
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 195.252.799.79 340 2.38
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 120.166.104.62 510 1.46


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.775.093.515.55 104 40.55
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 38.971.064.102.02 44 16.50
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.565.132.128.42 15 7.86
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 18.346.498.079.04 62 7.77
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.309.338.414.06 33 5.64
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.222.268.861.64 19 5.60
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.372.296.797.75 28 3.97
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.974.480.435.80 7 2.53
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.927.149.539.66 5 2.51
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 3.865.072.835.45 14 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 236.173.276.422.51 370 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 414.087.780.000.00 46 17.59
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 403.500.450.000.00 28 17.14
3. EUROBANK A.D. (17171178) 274.114.450.000.00 48 11.65
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 258.931.520.000.00 44 11.00
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 204.678.760.000.00 42 8.70
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 137.063.280.000.00 31 5.82
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 136.228.020.000.00 21 5.79
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 99.000.000.000.00 25 4.21
9. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 86.964.980.000.00 37 3.70
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 69.045.450.000.00 38 2.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.353.550.000.000.00 661 100.00