Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.244.668.358.00 5021 26.47
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.086.129.582.00 643 23.10
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 462.583.089.00 12411 9.84
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 440.480.288.00 1396 9.37
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 198.051.426.00 258 4.21
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 195.341.965.00 2940 4.15
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 159.788.275.00 138 3.40
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 154.655.799.00 1360 3.29
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 149.053.160.00 887 3.17
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 116.884.689.00 2906 2.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.474.720.727.00 808 31.36
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.340.144.610.00 218 28.50
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 358.012.399.00 2613 7.61
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 314.214.338.00 2542 6.68
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 274.843.495.00 9 5.85
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 217.931.697.00 2179 4.63
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 123.769.915.00 496 2.63
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 115.594.930.00 1339 2.46
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 96.890.686.00 29227 2.06
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 96.070.734.00 549 2.04


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 282.596.576.00 792 47.99
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 122.525.900.00 43 20.81
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 60.085.467.38 7 10.20
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.895.620.07 3 10.00
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.305.200.00 23 5.15
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.961.211.20 94 4.24
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.260.710.00 18 0.89
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.995.652.22 36 0.51
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 729.600.00 3 0.12
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 497.400.00 8 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 177.739.281.22 706 30.18
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 134.692.901.00 114 22.87
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 66.621.910.86 5 11.31
4. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 59.165.011.42 2 10.05
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 57.558.288.64 39 9.77
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.819.663.12 66 3.54
7. EUROBANK A.D. (17171178) 20.134.798.00 13 3.42
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.264.200.00 3 2.59
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.158.460.00 4 1.89
10. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 8.137.810.00 8 1.38


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.126.478.631.35 1 41.44
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.478.234.400.00 415 28.81
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 722.368.110.73 1382 14.08
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 253.801.843.95 176 4.95
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 193.049.406.98 512 3.76
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 113.864.050.42 134 2.22
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 101.428.626.60 92 1.98
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.173.557.96 336 0.76
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.855.809.39 46 0.72
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.787.404.35 200 0.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 41.44
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.476.413.601.00 3 28.77
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 327.041.593.10 748 6.37
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 291.552.019.80 394 5.68
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 189.911.563.74 244 3.70
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 168.102.135.13 153 3.28
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 109.878.087.49 14 2.14
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 91.934.000.00 3 1.79
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 81.948.052.75 243 1.60
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.947.264.32 130 0.82


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.775.093.515.55 104 43.83
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 35.873.216.456.92 39 16.42
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 15.628.580.191.92 53 7.15
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.492.397.628.42 12 6.17
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.097.656.214.06 32 5.99
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.667.432.861.64 18 5.80
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.227.047.653.15 26 4.22
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.796.468.992.80 5 2.20
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.753.467.423.66 4 2.18
10. EUROBANK A.D. (17171178) 3.480.275.700.00 1 1.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 218.502.040.971.91 336 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 322.150.450.000.00 22 20.33
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 232.297.910.000.00 28 14.66
3. EUROBANK A.D. (17171178) 188.919.730.000.00 30 11.92
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 186.843.020.000.00 29 11.79
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 153.624.350.000.00 27 9.70
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 76.000.000.000.00 18 4.80
7. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 60.100.000.000.00 26 3.79
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 56.040.320.000.00 16 3.54
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 55.218.110.000.00 11 3.48
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 51.747.840.000.00 30 3.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.584.500.000.000.00 433 100.00