Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2019. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 647.084.759.00 1970 33.27
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 457.646.268.00 295 23.53
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.669.665.00 3215 18.65
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 72.200.840.00 714 3.71
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 64.803.665.00 491 3.33
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 63.466.639.00 2547 3.26
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.394.232.00 22 3.16
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 53.332.162.00 364 2.74
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 27.313.212.00 93 1.40
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.776.678.00 624 1.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 448.683.119.00 269 23.07
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 370.313.832.00 298 19.04
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 283.904.906.00 1373 14.60
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 187.139.336.00 1220 9.62
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 154.873.734.00 318 7.96
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 100.969.936.00 747 5.19
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 97.003.390.00 207 4.99
8. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 78.573.588.00 271 4.04
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 59.667.982.00 120 3.07
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 40.171.539.00 5658 2.07


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 42.32
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 65.305.980.00 204 21.57
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.447.900.00 272 15.34
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.191.760.00 88 9.97
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 22.115.000.00 39 7.31
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.109.360.00 5 2.68
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.146.224.00 2 0.38
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 830.000.00 17 0.27
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 469.000.00 9 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 136.724.160.00 238 45.17
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 35.129.084.00 7 11.60
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 28.565.868.00 115 9.44
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.371.000.00 1 6.73
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.862.481.00 22 5.57
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.645.870.00 5 4.84
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.139.480.00 69 3.02
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.649.830.00 96 2.86
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.564.540.00 71 2.50
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 7.561.753.00 3 2.50


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 554.774.922.11 9 35.16
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 420.464.912.41 27 26.65
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 310.497.655.84 81 19.68
4. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 115.657.260.15 2 7.33
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 59.669.530.96 1737 3.78
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.101.123.39 2 3.30
7. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 2.82
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.538.999.31 74 0.60
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.426.875.00 3 0.47
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.033.000.00 2 0.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 578.621.702.53 190 36.67
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 531.741.640.53 4 33.70
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 236.751.934.13 200 15.01
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 57.121.576.40 43 3.62
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 56.975.461.05 408 3.61
6. ABC BROKER (20425512) 44.423.849.05 11 2.82
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.509.835.79 180 1.36
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 21.076.332.30 114 1.34
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.922.210.00 4 0.50
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.939.409.84 30 0.19


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 27.034.974.065.04 47 19.34
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.045.267.810.41 22 15.05
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.545.331.660.00 9 13.98
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 19.207.786.527.98 16 13.74
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.567.442.442.82 15 11.13
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.532.847.484.00 3 8.96
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 6.718.279.469.59 4 4.81
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.983.056.800.54 13 3.56
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.261.371.687.10 6 1.62
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.600.491.400.00 3 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 139.809.283.128.69 169 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 98.600.000.000.00 7 19.30
2. EUROBANK A.D. (17171178) 73.346.100.000.00 13 14.35
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.476.830.000.00 7 12.81
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 58.371.660.000.00 8 11.42
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 39.356.470.000.00 12 7.70
6. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 34.452.740.000.00 12 6.74
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 34.145.450.000.00 7 6.68
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.720.620.000.00 10 5.03
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 21.025.170.000.00 8 4.11
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.000.000.000.00 4 2.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 511.000.000.000.00 137 100.00