Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.556.752.564.00 15433 22.87
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.188.808.296.00 9547 17.46
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 625.703.805.00 1543 9.19
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 620.540.807.00 3002 9.12
5. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.128.740.00 14 8.79
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 536.810.219.00 1736 7.89
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 332.251.828.00 596 4.88
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 221.662.675.00 762 3.26
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 219.383.739.00 1678 3.22
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 182.330.582.00 8473 2.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.129.641.562.00 533 16.59
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 883.669.861.00 5156 12.98
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 705.106.859.00 941 10.36
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 616.563.774.00 15 9.06
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 495.305.048.00 2429 7.28
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 434.585.061.00 1113 6.38
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 380.721.771.00 3914 5.59
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 356.947.687.00 749 5.24
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 333.682.131.00 3891 4.90
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 293.436.675.00 115 4.31


Preuzimanje akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.736.145.882.00 2608 73.66
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 355.540.215.30 2404 9.57
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.343.037.00 79 8.65
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 104.352.427.16 143 2.81
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 79.410.400.00 28 2.14
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 73.089.539.76 448 1.97
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.096.391.50 90 0.38
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 12.825.150.00 64 0.35
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.617.999.87 134 0.26
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 718.027.455.02 718 19.33
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 712.483.359.61 1001 19.18
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 385.087.434.82 8 10.37
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 373.902.928.77 1370 10.07
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 352.890.439.00 57 9.50
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 220.071.221.07 462 5.92
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 213.022.796.00 877 5.74
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 93.836.110.00 14 2.53
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 92.977.708.73 551 2.50
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 76.098.968.63 31 2.05


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.115.439.600.00 3 87.26
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.871.863.31 117 6.85
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.265.127.330.00 328 2.69
4. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 472.866.576.77 76 1.00
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 291.584.523.27 195 0.62
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 157.605.770.53 96 0.33
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 0.33
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 112.589.853.92 1100 0.24
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 91.055.474.36 64 0.19
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.964.316.00 80 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.118.083.494.20 5 87.27
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.232.854.140.50 15 6.86
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.151.977.219.34 79 2.44
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 609.843.110.95 18 1.29
5. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 218.980.737.88 9 0.46
6. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 0.33
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 153.277.251.68 193 0.33
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 86.057.147.79 385 0.18
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 60.328.439.10 1177 0.13
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 57.242.229.41 27 0.12


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 63.081.333.553.63 79 32.61
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 20.023.985.076.66 73 10.35
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.908.240.099.00 13 10.29
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.012.824.010.67 23 6.73
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 12.992.269.186.86 15 6.72
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.600.622.052.32 17 6.00
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.883.687.250.04 28 4.07
8. EUROBANK A.D. (17171178) 6.612.937.200.00 5 3.42
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.685.074.426.30 5 2.94
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.552.640.814.05 9 2.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 193.466.732.578.48 362 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 606.582.360.000.00 37 27.54
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 365.530.360.000.00 41 16.59
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 228.164.830.000.00 38 10.36
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 160.952.830.000.00 22 7.31
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 105.867.720.000.00 37 4.81
6. EUROBANK A.D. (17171178) 100.373.470.000.00 38 4.56
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 89.400.000.000.00 38 4.06
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 66.900.000.000.00 24 3.04
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 66.552.540.000.00 18 3.02
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 57.167.370.000.00 30 2.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.202.919.000.000.00 675 100.00