Učešće članova CRHoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 933.432.046.00 6477 26.06
2. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.073.740.00 13 16.70
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 558.538.870.00 374 15.59
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 310.971.886.00 1008 8.68
5. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 268.521.083.00 5042 7.50
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 157.487.502.00 85 4.40
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 142.421.506.00 1012 3.98
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 125.812.427.00 2574 3.51
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 87.868.674.00 494 2.45
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 82.245.907.00 88 2.30

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 641.452.732.00 441 17.91
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 595.141.784.00 5 16.62
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 482.143.202.00 182 13.46
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 455.888.571.00 2491 12.73
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 204.061.273.00 962 5.70
6. WISE BROKER (17252461) 187.182.938.00 30 5.23
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 171.080.164.00 468 4.78
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 159.230.897.00 337 4.45
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 144.016.734.00 1595 4.02
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 139.550.158.00 1724 3.90


Preuzimanje akcija
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 182.627.322.00 1016 69.90
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 51.943.324.51 412 19.88
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.424.051.16 21 3.61
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 1.59
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.147.835.00 48 1.59
6. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 1.24
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.054.400.00 3 0.79
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 0.69
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 829.900.00 14 0.32
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 529.200.00 10 0.20

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 77.071.982.56 4 29.50
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 48.507.569.06 466 18.57
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 39.836.699.64 324 15.25
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 24.617.220.52 254 9.42
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.146.634.38 219 8.48
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.572.169.12 116 3.66
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.640.000.00 1 3.31
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.513.692.00 18 2.49
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.924.506.50 29 2.27
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.269.230.00 104 1.63


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.220.659.000.31 1 61.03
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.182.131.050.00 172 22.40
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 454.147.135.77 75 8.61
4. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 2.98
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 134.291.676.00 31 2.54
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.400.900.00 2 1.01
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.414.639.29 158 0.50
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.908.000.00 7 0.38
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 12.804.218.91 75 0.24
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.965.223.12 12 0.11

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.195.253.84 7 61.12
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.058.314.298.09 10 20.05
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 515.709.046.92 9 9.77
4. MARFIN BANK AD BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 2.92
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 138.211.695.18 78 2.62
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 54.547.150.00 3 1.03
7. SBD BROKER A.D. SUBOTICA (08724792) 48.720.000.00 45 0.92
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.431.902.24 57 0.39
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 19.726.150.00 94 0.37
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.382.560.40 78 0.22


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.967.071.466.00 18 20.82
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.178.050.652.80 7 15.17
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.160.607.665.54 13 13.66
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 8.653.481.880.20 33 12.90
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.746.563.450.04 11 5.59
6. EUROBANK A.D. (17171178) 3.144.035.200.00 3 4.69
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.830.953.900.00 4 4.22
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.716.040.539.24 4 4.05
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.701.962.235.84 1 4.03
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.655.022.704.87 4 3.96

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 67.072.405.832.44 129 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 176.146.430.000.00 13 23.34
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 150.848.280.000.00 15 19.99
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 72.699.140.000.00 15 9.63
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 50.400.000.000.00 16 6.68
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 46.000.000.000.00 14 6.10
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 42.245.890.000.00 16 5.60
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 37.275.670.000.00 9 4.94
8. EUROBANK A.D. (17171178) 30.373.470.000.00 15 4.03
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.000.000.000.00 5 3.05
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 20.445.070.000.00 11 2.71

Rbr član CRHoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 754.570.000.000.00 268 100.00