Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2018. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.146.633.319.00 4700 27.64
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.078.515.100.00 610 26.00
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 418.088.174.00 1378 10.08
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 343.590.745.00 11287 8.28
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 186.956.226.00 241 4.51
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 173.599.273.00 2824 4.18
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 158.752.548.00 133 3.83
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 108.270.163.00 2811 2.61
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 102.543.711.00 7452 2.47
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 87.246.636.00 540 2.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.339.449.556.00 196 32.29
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.220.744.042.00 696 29.43
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 312.561.949.00 2340 7.53
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 296.191.741.00 2307 7.14
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 163.482.360.00 3 3.94
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 145.853.382.00 1903 3.52
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 122.228.460.00 465 2.95
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 113.207.747.00 1104 2.73
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 93.966.193.00 509 2.27
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 87.757.681.00 234 2.12


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 282.596.576.00 792 60.51
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 60.085.467.38 7 12.87
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.895.620.07 3 12.61
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.305.200.00 23 6.49
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.961.211.20 94 5.34
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.165.710.00 16 1.11
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.995.652.22 36 0.64
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.525.900.00 11 0.33
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 497.400.00 8 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 177.739.281.22 706 38.06
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 66.621.910.86 5 14.27
3. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 59.165.011.42 2 12.67
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.770.388.64 35 12.16
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 46.205.801.00 99 9.89
6. EUROBANK A.D. (17171178) 20.134.798.00 13 4.31
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.806.863.12 59 3.60
8. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 8.137.810.00 8 1.74
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.992.000.00 1 1.50
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.476.655.00 16 0.96


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.126.478.631.35 1 61.01
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 720.350.203.73 1381 20.67
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 253.142.714.19 174 7.26
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 168.859.046.35 506 4.84
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 75.952.401.60 49 2.18
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.855.809.39 46 1.06
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 36.659.250.04 54 1.05
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.691.104.35 196 0.62
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.183.608.00 4 0.44
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.665.911.01 118 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.126.478.631.35 1 61.01
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 326.930.793.10 746 9.38
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 280.456.889.80 383 8.05
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 165.550.203.11 240 4.75
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 107.691.180.49 12 3.09
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 91.934.000.00 3 2.64
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 81.222.819.00 239 2.33
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.877.596.45 143 2.23
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 40.925.925.91 123 1.17
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.625.126.22 38 0.85


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 90.331.048.377.37 102 43.69
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 34.771.390.456.92 37 16.82
3. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 15.370.532.542.72 49 7.43
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.492.397.628.42 12 6.53
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.097.656.214.06 32 6.33
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.667.432.861.64 18 6.13
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.583.877.353.15 22 3.67
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.753.467.423.66 4 2.30
9. EUROBANK A.D. (17171178) 3.480.275.700.00 1 1.68
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.339.044.962.29 9 1.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 206.777.524.876.91 319 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 283.342.170.000.00 20 20.98
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 198.297.910.000.00 24 14.68
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 156.043.020.000.00 25 11.55
4. EUROBANK A.D. (17171178) 155.586.960.000.00 26 11.52
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 138.124.350.000.00 23 10.23
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 63.000.000.000.00 15 4.66
7. OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (08603537) 47.600.000.000.00 22 3.52
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 46.600.000.000.00 22 3.45
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 44.809.580.000.00 26 3.32
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.398.200.000.00 9 3.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.350.750.000.000.00 379 100.00