Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2017. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.307.128.125.00 11497 25.62
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 757.694.343.00 7556 14.85
3. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 598.073.740.00 13 11.72
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 588.224.056.00 767 11.53
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 408.087.645.00 1778 8.00
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 288.795.291.00 279 5.66
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 197.736.114.00 1129 3.88
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 149.927.093.00 698 2.94
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 149.642.940.00 3676 2.93
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 144.266.732.00 633 2.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 699.993.643.00 3835 13.72
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 668.943.847.00 694 13.11
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 637.683.210.00 337 12.50
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 605.104.534.00 9 11.86
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 401.584.874.00 1826 7.87
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 370.719.534.00 673 7.27
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 266.557.762.00 2831 5.22
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 230.085.708.00 2713 4.51
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 208.819.827.00 1033 4.09
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 199.421.155.00 615 3.91


Preuzimanje akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.343.037.00 79 38.76
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 313.382.375.30 1413 37.80
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 103.797.427.16 137 12.52
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 63.367.324.51 422 7.64
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.096.391.50 90 1.70
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.152.780.00 103 0.50
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 3.233.318.00 16 0.39
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.054.400.00 3 0.25
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.801.250.90 6 0.22
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.206.900.00 33 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 381.149.516.86 7 45.98
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 133.727.164.38 311 16.13
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 60.830.415.64 431 7.34
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 58.829.029.06 540 7.10
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 56.690.954.00 114 6.84
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 30.901.329.00 5 3.73
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 28.402.920.52 290 3.43
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.866.770.62 218 2.52
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.062.969.00 29 1.82
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.712.667.00 134 0.81


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.223.660.563.31 114 56.59
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.251.412.998.00 176 21.97
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 472.866.576.77 76 8.30
4. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 157.229.871.43 7 2.76
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.684.026.30 61 2.63
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 91.449.742.74 234 1.61
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 88.920.364.36 35 1.56
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.407.204.00 47 1.11
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.602.545.43 399 1.06
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 58.603.974.00 174 1.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.225.420.440.50 10 56.63
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.143.803.559.84 31 20.08
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 608.886.956.25 15 10.69
4. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 154.333.428.43 2 2.71
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 146.112.964.00 127 2.57
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 72.908.048.29 144 1.28
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 57.242.229.41 27 1.00
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 56.320.690.09 654 0.99
9. SBD BROKER A.D. SUBOTICA (08724792) 48.720.000.00 45 0.86
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 41.985.892.91 153 0.74


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 44.075.536.428.04 58 32.03
2. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 14.483.411.783.28 55 10.53
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.179.173.672.80 11 10.30
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.012.824.010.67 23 9.46
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.045.615.719.87 12 6.57
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 7.049.019.363.56 8 5.12
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.170.187.350.04 23 4.48
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.339.483.400.00 7 3.88
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 5.091.855.981.59 4 3.70
10. EUROBANK A.D. (17171178) 3.644.035.200.00 4 2.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 137.598.029.564.92 270 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 345.779.760.000.00 25 25.10
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 234.073.280.000.00 28 16.99
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 144.699.140.000.00 25 10.50
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 75.500.000.000.00 12 5.48
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 71.200.000.000.00 26 5.17
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 64.200.000.000.00 21 4.66
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 56.845.070.000.00 24 4.13
8. EUROBANK A.D. (17171178) 52.373.470.000.00 26 3.80
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 52.245.670.000.00 14 3.79
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 50.692.040.000.00 22 3.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.377.719.000.000.00 479 100.00