Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: A.D. KOZARA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08021902
ISIN: RSKZRAE20835
Naziv: DELTA AGRAR DOO
JMB: 20236434
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 11. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 01. 10. 2018.


Naziv izdavaoca: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08684936
ISIN: RSPDCEE80995
Naziv: DELTA AGRAR DOO
JMB: 20236434
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 21. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 11. 10. 2018.


Naziv izdavaoca: JUGOELEKTRO A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07016212
ISIN: RSJGELE80877
Naziv: UTP TRGOVINA DOO KRUŠEVAC
JMB: 20336633
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 03. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 24. 09. 2018.


Naziv izdavaoca: SLOGA A.D. NOVI PAZAR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07191448
ISIN: RSSLNPE97908
Naziv: INTERNORMA DOO
JMB: 17257196
Depozitar HoV: HALKBANK A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 21. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 11. 10. 2018.