Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD PODUNAVLJE ČELAREVO
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08684936
ISIN: RSPDCEE80995
Naziv: DELTA AGRAR DOO
JMB: 20236434
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 26. maj 2017.
Datum zatvaranja: 15. jun 2017.


Naziv izdavaoca: ČELIK AD BAČKI JARAK
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08059012
ISIN: RSCEBJE49724
Naziv: PROMIST DOO NOVI SAD
JMB: 08770549
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 23. maj 2017.
Datum zatvaranja: 12. jun 2017.


Naziv izdavaoca: DRAGIŠA BRAŠOVAN AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07016719
ISIN: RSDRBRE24266
Naziv: PANTOVIĆ STEVO
JMB: 1604958791417
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 23. maj 2017.
Datum zatvaranja: 12. jun 2017.