Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7493  
Obaveštenja na dan 23. mar 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 23.03.2017. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC AD Šabac
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I.FINANCE DOO ŠABAC
Prinudni otkup akcija izdavaoca ASTORIA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 17. mar 2017.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PARAĆINKA a.d. Paraćin
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca CVEĆAR PERPER AD LESKOVAC u stečaju
 
Obaveštenja na dan 16. mar 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.03.2017. godine
Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. mar 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac