Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9453  
Obaveštenja na dan 13. dec 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.12.2019. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice XXXIV emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
XXXVII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING " DOO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZGOP AD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice XXIX emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo o dostavi podataka za isplatu dividende
 
Obaveštenja na dan 12. dec 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca FUTURA PLUS a.d. Beograd
Obaveštenje o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija izdavaoca NAPREDAK AD PIROT
Prinudni otkup akcija izdavaoca PRO TEKO a.d. Kovin
 
Obaveštenja na dan 11. dec 2019.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV-POKRAJINSKA VLADA