Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11235  
Obaveštenja na dan 17. sep 2021.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 14. sep 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.09.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOSONDA FUNDIRANJE AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POBEDA ZARA AD PETROVARADIN
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FSO AD SIMIĆEVO
 
Obaveštenja na dan 13. sep 2021.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PP MILETIĆ a.d. Sombor
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IPM ZMAJ AD ZEMUN
 
Obaveštenja na dan 10. sep 2021.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MIROČ a.d. Kladovo