Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9516  
Obaveštenja na dan 17. jan 2020.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „TINA“ Knjaževac
Prinudni otkup akcija izdavaoca BORA KEČIĆ - ATP a.d. Obrenovac
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGODRVO-HOLDING a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 16. jan 2020.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija "TELEFONKABL" a.d. Beograd
XXX emisija korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD PIROT
 
Obaveštenja na dan 15. jan 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC
 
Obaveštenja na dan 13. jan 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PLANINKA AD KURŠUMLIJA
 
Obaveštenja na dan 10. jan 2020.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GZP DOM AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „ELEKTROMONT“ Novi Sad