Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8409  
Obaveštenja na dan 21. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara IMOS AD ŠID
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HIGIJENA AD NOVI SAD- u stečaju
 
Obaveštenja na dan 18. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.01.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara GRADITELJ – BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PETAR DRAPŠIN AD - u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VODOGRADNJA" Vranje
 
Obaveštenja na dan 17. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.01.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP „Senta - Promet“ a.d. Senta
 
Obaveštenja na dan 16. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 15.01.2019. godine