Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7917  
Obaveštenja na dan 22. mar 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BESKO" a.d. Vlasotince-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 21. mar 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC a.d. Banatski Despotovac
 
Obaveštenja na dan 20. mar 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.03.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 19. mar 2018.
XXVI emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 16. mar 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća poslednjeg kupona i glavnice za XX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL INŽENJERING DOO NOVI SAD
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca SUNCE fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor
 
Obaveštenja na dan 15. mar 2018.
Obaveštenje o ispisu i upisu hartija od vrednosti izdavaoca "BATAGON ENERGY" AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 14. mar 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.03.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
 
Obaveštenja na dan 13. mar 2018.
X emisija korporativnih obveznica izdavaoca „PORD" d.o.o. Beograd