Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12435  
Obaveštenja na dan 08. feb 2023.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA
Prinudni otkup akcija izdavaoca ALFA-PLAM a.d. Vranje
 
Obaveštenja na dan 06. feb 2023.
Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca BPŠ BANKA AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK A.D. BOR
Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca SU-MARKETI A.D. BAČKA TOPOLA
Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEFONKABL NEKRETNINE a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MINEL-ELEKTROMONTAŽA AD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 03. feb 2023.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOPREVOZ KRUŠEVAC AD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ HOLDING AD BEOGRAD