Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9320  
Obaveštenja na dan 17. okt 2019.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice XXXI emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EROZIJA A.D. VALJEVO
XXXVI emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING " DOO NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „IMK 29. NOVEMBAR“ Subotica
Isplata dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 16. okt 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 16.10.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIŠ EKSPRES AD NIŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZGOP AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo