Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8063  
Obaveštenja na dan 13. jul 2018.
Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca "FUTURA PLUS" a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 12. jul 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca INTEGRAL BRAVARI AD SUBOTICA-U STEČAJU
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SINTER" a.d. Užice-u likvidaciji
 
Obaveštenja na dan 11. jul 2018.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD AD SUBOTICA
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca "BAČKA" a.d. Sivac
 
Obaveštenja na dan 10. jul 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca ZMAJ a.d. Smederevo
 
Obaveštenja na dan 09. jul 2018.
Obaveštenje o dostavi podataka za akcionare-nerezidentna lica za obračun dividende izdavaoca GALENIKA-FITOFARMACIJA AD Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET a.d. Subotica
 
Obaveštenja na dan 06. jul 2018.
VIII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „VALJAONICA BAKRA SEVOJNO" a.d. Sevojno
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO Beograd