Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9386  
Obaveštenja na dan 13. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CENTROISTOK AD BOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BELIM AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FUTURA PLUS AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 12. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO
 
Obaveštenja na dan 08. nov 2019.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca NIŠ EKSPRES AD NIŠ
Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEVIZIJA LESKOVAC a.d. Leskovac
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DNEVNIK AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA