Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9059  
Obaveštenja na dan 18. jul 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD HAJDUČICA HAJDUČICA
 
Obaveštenja na dan 17. jul 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.07.2019. godine
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara MTS BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "CIKLONIZACIJA" a.d. Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 15. jul 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 12. jul 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 12.07.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAM AD KRUŠEVAC