Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7566  
Obaveštenja na dan 22. maj 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 22.05.2017. godine
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK a.d. Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ČELIK a.d. Bački Jarak
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija
 
Obaveštenja na dan 19. maj 2017.
Prinudni otkup akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Plandište
 
Obaveštenja na dan 18. maj 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.05.2017. godine
 
Obaveštenja na dan 17. maj 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.05.2017. godine
 
Obaveštenja na dan 15. maj 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NOVOSET DOO BEOGRAD
Isplata dividende izdavaoca UNIOR COMPONENTS a.d. Kragujevac