Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 12215  
Obaveštenja na dan 03. okt 2022.
II emisija korporativnih obveznica izdavaoca JP JUGOIMPORT-SDPR BEOGRAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNOBRAN a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 30. sep 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POMORAVLJE AD NIŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOBODNA ZONA PIROT
Prinudni otkup akcija izdavaoca ATOMSKA BANJA AD GORNJA TREPČA
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HOTEL PARK AD NOVI SAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija ELKOK AD KOSJERIĆ
 
Obaveštenja na dan 29. sep 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KVALITET AD NIŠ
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC