Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9801  
Obaveštenja na dan 28. maj 2020.
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca INTERŠPED-SUBOTICA a.d. Subotica
XLI emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice XXXV emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata , izdavaoca INSTEL INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca RTC ŠABAC a.d. Šabac
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca REVNOST a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca KSC PINKI-ZEMUN a.d. Beograd
Dopuna obaveštenja o održavanju skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ a.d. Kikinda
 
Obaveštenja na dan 27. maj 2020.
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara EXPOBANK a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca NOVA PEŠČARA a.d. Deliblato