Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 11494  
Obaveštenja na dan 24. jan 2022.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 21. jan 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZGOP AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca REVNOST AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 20. jan 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ HOLDING AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 19. jan 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC
 
Obaveštenja na dan 18. jan 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INOS METALBIRO AD BEOGRAD
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT a.d. Nova Crnja
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HANPLAST AD VLADIČIN HAN - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 17. jan 2022.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca POBEDA-METALAC AD PETROVARADIN - U STEČAJU