Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8528  
Obaveštenja na dan 22. mar 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TERMIKA BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MLADOST AD ALEKSANDROVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA AD BAJINA BAŠTA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SBD BROKER AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIL BROKER AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VAGAR AD FUTOG
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTERŠPED SUBOTICA AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MLIN AD BELA CRKVA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA OPRUGA ČAČAK AD ČAČAK
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA a.d. Čoka