Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9230  
Obaveštenja na dan 10. sep 2019.
Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Preduzeće za puteve VALJEVO AD VALJEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 09. sep 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MSK AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SBD BROKER AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD NEOPLANTA ZAJEDNO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 06. sep 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.09.2019. godine