Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 11161  
Obaveštenja na dan 02. avg 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXPOBANK AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca UMETNOST AD BAČKA TOPOLA - U STEČAJU
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BRATSTVO JEDINSTVO AD NEUZINA - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 30. jul 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.07.2021. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca JAA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ HOLDING AD BEOGRAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AD JAA AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU
 
Obaveštenja na dan 28. jul 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŽITOSREM AD INĐIJA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV RE ADO BEOGRAD