Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7619  
Obaveštenja na dan 19. jun 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Nikodije Stojanović-Tatko" Prokuplje
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Astoria" Beograd
 
Obaveštenja na dan 16. jun 2017.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FARMACOOP AD KAĆ
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ d.o.o. Zrenjanin
XXVIII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd
Isplata međudividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd
 
Obaveštenja na dan 15. jun 2017.
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca PODUNAVLJE a.d. Čelarevo
 
Obaveštenja na dan 14. jun 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XXIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća VI anuiteta i glavnice za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TIGAR a.d. Pirot