Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7469  
Obaveštenja na dan 14. feb 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Višnjica dućani" a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 13. feb 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih (običnih) akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća III i IV anuiteta za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XIX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
 
Obaveštenja na dan 10. feb 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 10.02.2017. godine
XIX emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad
XXV emisija korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća VI anuiteta i glavnice za XVII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD AD BEOGRAD