Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 10027  
Obaveštenja na dan 03. jul 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINAPUT- BAČKAPUT AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE
 
Obaveštenja na dan 02. jul 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
Obaveštenje o dopuni poziva za održavanje Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD VRANJE KRIVA FEJA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIGMA AD ZEMUN
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KADINJAČA AD UŽICE