Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8268  
Obaveštenja na dan 09. nov 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca JADRAN a.d. Novi Bečej
 
Obaveštenja na dan 08. nov 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 08.11.2018. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMGRAD AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SERVO MIHALJ INŽENJERING a.d. Zrenjanin
II emisija korporativnih obveznica izdavaoca „SOBIM ENERGY" DOO BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice I emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SOBIM ENERGY DOO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BANATSKI DESPOTOVAC
 
Obaveštenja na dan 07. nov 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca PARAĆINKA a.d. Paraćin
 
Obaveštenja na dan 06. nov 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTBIRO AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE