Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

11 - 20 od 13558  
Obaveštenja na dan 24. maj 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca izdavaoca TERMIKA-BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC ŠABAC AD ŠABAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTEVI AD POŽEGA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTEVI AD UŽICE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 23. maj 2024.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 23.05.2024. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „CHIP CARD“ AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TABAK NIŠ