Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

21 - 30 od 8498  
Obaveštenja na dan 12. mar 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA AD SUTJESKA
 
Obaveštenja na dan 11. mar 2019.
Obaveštenje o izdavanju običnih akcija II emisije izdavaoca DZU WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD i mogućnosti korišćenja prava prečeg upisa
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC PROLETER AD GORNJI MILANOVAC
 
Obaveštenja na dan 08. mar 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STUP VRŠAC AD VRŠAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC HOME MARKET AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 06. mar 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NIŠAUTO GRUPA, NIŠ
 
Obaveštenja na dan 05. mar 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 05.03.2019. godine
Obaveštenje u vezi isplate dividende AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - dostava potvrde o rezidentnosti
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SOJAPROTEIN a.d. Bečej
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca LUKOIL SRBIJA a.d. Beograd