Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

21 - 30 od 9772  
Obaveštenja na dan 22. maj 2020.
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES Niš
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAVIM RAŠKA AD RAŠKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJAPUT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC HOME MARKET AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOPRODUKT AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. maj 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SEVERTRANS AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV AD GROCKA