Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 11773  
Obaveštenja na dan 16. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAGISTRALA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca WOKSAL A.D. UŽICE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELKOK AD KOSJERIĆ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 13. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SWISSLION MILODUH AD KRAGUJEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA AD SEVOJNO
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA A.D. CRVENKA