Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

21 - 30 od 7917  
Obaveštenja na dan 01. mar 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO GORNJI MILANOVAC
 
Obaveštenja na dan 27. feb 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca TERMOMONT a.d. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 26. feb 2018.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SUNCE fabrika ulja i biljnih masti a.d. Sombor
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SREM-EXPRES" AD SREMSKA MITROVICA-U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 23. feb 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca 7. JULI SIRIG
 
Obaveštenja na dan 21. feb 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca DUVAN a.d. Subotica
 
Obaveštenja na dan 20. feb 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.02.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 14. feb 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.02.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 12. feb 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA