Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 9516  
Obaveštenja na dan 30. dec 2019.
I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „SELBY" DOO BEOGRAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GALENIKA FITOFARMACIJA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 27. dec 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca DNEVNIK a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD ZRENJANIN
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „TIMOK“ Negotin
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca JADAR a.d. Loznica
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GP BRODAR AD BEOGRAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 26. dec 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SOJAPROTEIN AD BEČEJ
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „URBISINVEST“ AD NOVI SAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI