Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

21 - 30 od 9386  
Obaveštenja na dan 08. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca WVP AD ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca FUTURA PLUS a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta
Prinudni otkup akcija izdavaoca JUGODRVO-HOLDING a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 07. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DEDINJE AD BEOGRAD
Isplata dividende izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta
 
Obaveštenja na dan 06. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DZU WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA
 
Obaveštenja na dan 05. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXPOBANK AD BEOGRAD
Obaveštenje članovima CRHoV u vezi izmene Terminskog plana saldiranja zaključnica za depozitara novca i hartija člana Banca Intesa a.d. Beograd