Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

21 - 30 od 9230  
Obaveštenja na dan 06. sep 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HUP BALKAN AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZMAJ AD ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD VRANJE, KRIVA FEJA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOJAPROTEIN AD BEČEJ
 
Obaveštenja na dan 05. sep 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 05.09.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA
 
Obaveštenja na dan 04. sep 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KVALITET AD NIŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTNIK AD NOVI SAD