Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

21 - 30 od 9058  
Obaveštenja na dan 12. jul 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VIG AGROVOJVODINA" Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 11. jul 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca MINEL RASTAVLJAČI a.d. Novi Pazar
Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca NIS AD NOVI SAD
Obaveštenje o nameri za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 10. jul 2019.
Obaveštenje o izveštaju nakon održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih preferencijalnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih običnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX-RADULAŠKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 09. jul 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT INDUSTRUJA a.d. Beograd