Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

21 - 30 od 8055  
Obaveštenja na dan 03. jul 2018.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija i promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "EROZIJA" a.d. Valjevo
Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca AIK BANKA AD Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŠUMADIJAPROMET AD BEOGRAD
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO
 
Obaveštenja na dan 02. jul 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO
Isplata dividende izdavaoca ALFA PLAM a.d. Vranje
Obaveštenje članovima Centralnog registra o potrebi dostave neophodne dokumentacije za akcionare-nerezidentna lica za obračun dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 29. jun 2018.
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca PIONIR a.d. Srbobran
 
Obaveštenja na dan 28. jun 2018.
I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „SOBIM ENERGY" d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 27. jun 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 27.06.2018. godine