Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 10386  
Obaveštenja na dan 18. nov 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD
Obaveštenje o nameri isplate likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN FITIP AD NIŠ U LIKVIDACIJI
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŽITOSREM AD INĐIJA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXCELSIOR AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA ZEMUN ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAMA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. nov 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.11.2020. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRPSKA BANKA AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA