27.09.2023.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC AD ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati 1. kupona V emisije Mlekara Šabac a.d.pdf