30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROLETAR AD FABRIKA ČARAPA IVANJICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

1. PROLETER-POZIV ZA SKUPSTINU 2023. GOD - potpisan.pdf