30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAPID AD APATIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC BROKER“ a.d. Beograd.

Odluka 1.pdf