Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: HIDROZAVOD DTD AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08041296
ISIN: RSHDRZE98542
Naziv: HIDROZAVOD DTD AD
JMB: 08041296
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 06. 03. 2023.
Datum zatvaranja: 06. 04. 2023.


Naziv izdavaoca: NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07005245
ISIN: RSBANOE48564
Naziv: NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
JMB: 07005245
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 13. 03. 2023.
Datum zatvaranja: 10. 04. 2023.