Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: GRADITELJ A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08177511
ISIN: RSGRKIE22362
Naziv: GRADITELJ A.D.
JMB: 08177511
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 15. 10. 2020.
Datum zatvaranja: 03. 11. 2020.


Naziv izdavaoca: INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AKCI
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07017944
ISIN: RSINSJE82974
Naziv: INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AKCI
JMB: 07017944
Depozitar HoV: TEZORO BROKER AD
Datum otvaranja: 23. 10. 2020.
Datum zatvaranja: 09. 11. 2020.


Naziv izdavaoca: RTC ŠABAC AD ŠABAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07121750
ISIN: RSSLBSE57141
Naziv: RTC ŠABAC AD ŠABAC
JMB: 07121750
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 29. 09. 2020.
Datum zatvaranja: 28. 10. 2020.