Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD UKRAS NOVI PAZAR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07206755
ISIN: RSUKNPE51259
Naziv: AD UKRAS NOVI PAZAR
JMB: 07206755
Depozitar HoV: HALKBANK A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 10. mar 2017.
Datum zatvaranja: 28. mar 2017.


Naziv izdavaoca: BANATSKI DESPOTOVAC A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08035512
ISIN: RSBNDSE85538
Naziv: BANATSKI DESPOTOVAC A.D.
JMB: 08035512
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 16. mar 2017.
Datum zatvaranja: 07. apr 2017.


Naziv izdavaoca: LINDE GAS SRBIJA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08128570
ISIN: RSLINDE39816
Naziv: LINDE GAS SRBIJA AD
JMB: 08128570
Depozitar HoV: BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D
Datum otvaranja: 27. feb 2017.
Datum zatvaranja: 28. mar 2017.


Naziv izdavaoca: NAPREDAK S.PAZOVA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08011079
ISIN: RSNASPE06399
Naziv: NAPREDAK S.PAZOVA AD
JMB: 08011079
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 07. mar 2017.
Datum zatvaranja: 27. mar 2017.


Naziv izdavaoca: PARAĆINKA AD PARAĆIN
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07126468
ISIN: RSPARPE54875
Naziv: PARAĆINKA AD PARAĆIN
JMB: 07126468
Depozitar HoV: INVESTBROKER AD
Datum otvaranja: 20. mar 2017.
Datum zatvaranja: 04. apr 2017.


Naziv izdavaoca: PLANINKA KURŠUMLIJA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07108079
ISIN: RSPLANE17615
Naziv: PLANINKA KURŠUMLIJA AD
JMB: 07108079
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 03. mar 2017.
Datum zatvaranja: 24. mar 2017.