Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: NIŠ-EKSPRES AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07133731
ISIN: RSNEKSE65943
Naziv: NIŠ-EKSPRES AD
JMB: 07133731
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 11. apr 2017.
Datum zatvaranja: 10. maj 2017.


Naziv izdavaoca: TOPOLA UNIVERZAL AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08060665
ISIN: RSTPLNE25121
Naziv: TOPOLA UNIVERZAL AD
JMB: 08060665
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 18. apr 2017.
Datum zatvaranja: 04. maj 2017.


Naziv izdavaoca: VS KIKINDA A.D. KIKINDA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08022054
ISIN: RSVSKIE25842
Naziv: VS KIKINDA A.D. KIKINDA
JMB: 08022054
Depozitar HoV: BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D
Datum otvaranja: 10. apr 2017.
Datum zatvaranja: 03. maj 2017.