Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AGROBANAT AD PLANDIŠTE
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08042918
ISIN: RSAGBAE65710
Naziv: AGROBANAT AD PLANDIŠTE
JMB: 08042918
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 21. 11. 2022.
Datum zatvaranja: 06. 12. 2022.


Naziv izdavaoca: NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07005245
ISIN: RSBANOE48564
Naziv: NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD
JMB: 07005245
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 17. 10. 2022.
Datum zatvaranja: 25. 11. 2022.