Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: NIŠ-EKSPRES AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07133731
ISIN: RSNEKSE27489
Naziv: NIŠ-EKSPRES AD
JMB: 07133731
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 12. jun 2017.
Datum zatvaranja: 26. jul 2017.


Naziv izdavaoca: NIŠ-EKSPRES AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07133731
ISIN: RSNEKSE65943
Naziv: NIŠ-EKSPRES AD
JMB: 07133731
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 12. jun 2017.
Datum zatvaranja: 26. jul 2017.