Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08060720
ISIN: RSTRGOE14491
Naziv: GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET
JMB: 08060720
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 09. 07. 2018.
Datum zatvaranja: 23. 07. 2018.