Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD VOĆAR SVILAJNAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07033125
ISIN: RSVOCAE33831
Naziv: AD VOĆAR SVILAJNAC
JMB: 07033125
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 21. 08. 2017.
Datum zatvaranja: 11. 09. 2017.


Naziv izdavaoca: ĐERDAP USLUGE AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17107615
ISIN: RSDJUSE70892
Naziv: ĐERDAP USLUGE AD
JMB: 17107615
Depozitar HoV: DIL BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 22. 08. 2017.
Datum zatvaranja: 06. 09. 2017.


Naziv izdavaoca: NIŠ-EKSPRES AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07133731
ISIN: RSNEKSE27489
Naziv: NIŠ-EKSPRES AD
JMB: 07133731
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 12. 06. 2017.
Datum zatvaranja: 27. 10. 2017.