Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: TOPOLA UNIVERZAL AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08060665
ISIN: RSTPLNE25121
Naziv: TOPOLA UNIVERZAL AD
JMB: 08060665
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 16. 05. 2018.
Datum zatvaranja: 30. 05. 2018.