Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD HAJDUČICA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08121893
ISIN: RSHAJDE41229
Naziv: AD HAJDUČICA
JMB: 08121893
Depozitar HoV: DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 11. 12. 2017.
Datum zatvaranja: 25. 12. 2017.


Naziv izdavaoca: CENTROPROM AD ZA SP.I UN.TR.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07040571
ISIN: RSCNPME22825
Naziv: CENTROPROM AD ZA SP.I UN.TR.
JMB: 07040571
Depozitar HoV: TEZORO BROKER AD
Datum otvaranja: 08. 12. 2017.
Datum zatvaranja: 22. 12. 2017.


Naziv izdavaoca: IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. BEOG
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 20208759
ISIN: RSIMKME43656
Naziv: IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. BEOG
JMB: 20208759
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 20. 11. 2017.
Datum zatvaranja: 20. 12. 2017.


Naziv izdavaoca: POLJOPR.DOBRO ZAJEČAR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07183402
ISIN: RSPDZAE82743
Naziv: POLJOPR.DOBRO ZAJEČAR
JMB: 07183402
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 27. 11. 2017.
Datum zatvaranja: 18. 12. 2017.