Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07264399
ISIN: RSGMONE48287
Naziv: GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD
JMB: 07264399
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 17. 02. 2021.
Datum zatvaranja: 03. 03. 2021.


Naziv izdavaoca: INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AKCI
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07017944
ISIN: RSINSJE82974
Naziv: INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AKCI
JMB: 07017944
Depozitar HoV: TEZORO BROKER AD
Datum otvaranja: 25. 02. 2021.
Datum zatvaranja: 17. 03. 2021.


Naziv izdavaoca: MAŠINOPROJEKT KOPRING AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07022387
ISIN: RSMASPE15368
Naziv: MAŠINOPROJEKT KOPRING AD
JMB: 07022387
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 08. 02. 2021.
Datum zatvaranja: 01. 03. 2021.


Naziv izdavaoca: RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07037708
ISIN: RSRUDOE86650
Naziv: RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE
JMB: 07037708
Depozitar HoV: KOMERCIJALNA BANKA AD
Datum otvaranja: 01. 02. 2021.
Datum zatvaranja: 17. 03. 2021.