Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07008899
ISIN: RSKOMPE39358
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. 10. 2017.
Datum zatvaranja: 02. 11. 2017.


Naziv izdavaoca: DUNAV AD SMEDEREVO
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07163070
ISIN: RSDNAVE92308
Naziv: DUNAV AD SMEDEREVO
JMB: 07163070
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 09. 10. 2017.
Datum zatvaranja: 08. 11. 2017.


Naziv izdavaoca: INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AKCI
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07017944
ISIN: RSINSJE82974
Naziv: INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AKCI
JMB: 07017944
Depozitar HoV: TEZORO BROKER AD
Datum otvaranja: 06. 10. 2017.
Datum zatvaranja: 23. 10. 2017.


Naziv izdavaoca: NIŠ-EKSPRES AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07133731
ISIN: RSNEKSE27489
Naziv: NIŠ-EKSPRES AD
JMB: 07133731
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 12. 06. 2017.
Datum zatvaranja: 27. 10. 2017.