Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07008899
ISIN: RSKOMPE39358
Naziv: AD AUTO KUĆA KOMPRESOR
JMB: 07008899
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 09. 01. 2019.
Datum zatvaranja: 07. 02. 2019.


Naziv izdavaoca: ĐERDAP-TURIST A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07129939
ISIN: RSDJTRE49726
Naziv: ĐERDAP-TURIST A.D.
JMB: 07129939
Depozitar HoV: ILIRIKA INVESTMENTS A.D
Datum otvaranja: 10. 01. 2019.
Datum zatvaranja: 08. 02. 2019.