Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD POCERINA VAS.ŠABAC
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 06961266
ISIN: RSPOCVE96075
Naziv: AD POCERINA VAS.ŠABAC
JMB: 06961266
Depozitar HoV: MAX-DILL A.D. ČAČAK
Datum sticanja vlasništva: 01. 08. 2007.
Preuzeto 3297 akcija po ceni od 460.00 din.