Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: 7. JULI A.D.BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07025335
ISIN: RSSEJUE23600
Naziv: 7. JULI A.D.BEOGRAD
JMB: 07025335
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 28. 12. 2022.
Preuzeto 530 akcija po ceni od 44,333.00 din.
Naziv: 7. JULI A.D.BEOGRAD
JMB: 07025335
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 04. 05. 2023.
Preuzeto 28 akcija po ceni od 41,000.00 din.


Naziv izdavaoca: 7. JULI A.D.BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07025335
ISIN: RSSEJUE64786
Naziv: 7. JULI A.D.BEOGRAD
JMB: 07025335
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 28. 12. 2022.
Preuzeto 52 akcija po ceni od 44,333.00 din.
Naziv: 7. JULI A.D.BEOGRAD
JMB: 07025335
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 04. 05. 2023.
Preuzeto 12 akcija po ceni od 41,000.00 din.